1. Termin predavanja: 30. avgust 2024   – prijave potekajo
– v predavalnici v Šentjurju pri Celju ali online
– termin izpita javimo naknadno.

2. Termin predavanja: 15. november 2024 predavanje  – prijave potekajo
– v predavalnici v Šentjurju pri Celju ali online
– termin izpita javimo naknadno.

Izvedba tečaja je možna tudi v DODATNIH TERMINIH na izbranih lokacijah po predhodnem dogovoru. Udeležba in izvedba je možna izključno v Sloveniji.

Način prijave:
– na tečaj se lahko prijavite na: info@razpis.si ali 041 798 731
ali
– pošljete na naš naslov izpolnjen prijavni obrazec: Prijavni obrazec – voznik živali

Za pristop k osnovnemu usposabljanju mora oseba predložiti izjavo o nekaznovanosti

Za pristop k obnovitvenemu usposabljanju mora oseba predložiti:
– izjavo o nekaznovanosti –
in
– kopijo potrdila o usposobljenosti, na katerem je razviden rok veljavnosti potrdila.

Vzorci obrazcev, vključno z Izjavo o nekaznovanosti, Vlogo za pridobitev dovoljenja za prevoznika živih živali TIP1 /TIP2 in Vlogo za pridobitev potrdila o odobritvi prevoznega sredstva za dolge vožnje živih živali, so objavljeni na spletni strani UVHVVR – pod Prevoz živali: https://www.gov.si/teme/prevoz-zivali/

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno.

Cena osnovnega usposabljanja (predavanje in izpit) za udeleženca: 110,00 EUR
Cena obnovitvenega usposabljanja (predavanje)  za udeleženca: 80,00 EUR 

DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1. Navedena cena je končni znesek za plačilo.

 Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U34402-154/2022/2) izvajamo usposabljanje za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali – skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi.

Po uspešno opravljenem usposabljanju pridobite potrdilo o usposobljenosti, ki  je izpisano v slovenskem in angleškem jeziku in je veljavno v državah članicah EU 10 let.

Nekaj pomembnih poudarkov glede nove zakonodaje:
– 22.12.2023 je bila v Uradnem listu št. 132/2023 objavljena Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o zaščiti živali med prevozom. Veljavnost Uredbe s 6.1.2024.
– 5.1.2024 je bil v Uradnem listu št. 1/2024 objavljen Pravilnik o izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali med prevozom. Pravilnik je prišel v veljavo z 20.1.2024.

Vsi, ki so do sprejetja Pravilnika o izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali med prevozom pridobili potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike, morajo do 1.7.2027 opraviti obnovitveno usposabljanje (13. člen Pravilnika).
Potrdilo velja 10 let in ne več do preklica, kot je veljalo do sedaj (četrti odstavek 7.a člena Zakona o zaščiti živali).
Predavanja pri osnovnem in obnovitvenem usposabljanju se lahko udeleženci udeležijo v živo ali preko interneta.
Izpiti pa morajo potekati v živo (tretji odstavek 4. člena in četrti odstavek 5. člena Pravilnika).

Če oseba, ki ima veljavno potrdilo o usposobljenosti, ne opravi obnovitvenega usposabljanja pred potekom veljavnosti tega potrdila, mora za ponovno pridobitev potrdila o usposobljenosti opraviti osnovno usposabljanje (predavanje in izpit). Prav tako, če potrdila ne bodo obnovljena do 1.7.2027.

Potrdilo, ki ima na kartici kot veljavnost napisano »do preklica«, po 1.7.2027 ne bo več veljavno.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Veseli bomo, če nas boste kontaktirali tudi le v primeru, da potrebujete  informacije v zvezi z načinom, zahtevami, fiziološkimi potrebami živali,… ki zagotavljajo njihovo dobro počutje med prevozom!

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si.

Do še več informacij vezanih na zahteve pri prevozu živih živali lahko dostopate na spletni strani UVHVVR – Prevoz živali: https://www.gov.si/teme/prevoz-zivali/

Prijazno vabljeni!