IZVENSODNO REŠEVANJE REKLAMACIJ oz. POTROŠNIŠKIH SPOROV
Podjetje Razpis.si, Simona Šalej s.p. skladno z 32. členom Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) sporoča, da ne priznavava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanja potrošniškega spora. Spore rešuje pristojno sodišče.

PRAVILA POSLOVANJA IN IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Pri Razpis.si smo zavezani k varovanju  osebnih podatkov vas prijaviteljev na naše storitve.

Udeleženci – stranke se na storitev (tečaj, usposabljanje, svetovanje, delavnico,…) prijavite s pravilno izpolnjeno prijavnico ali s pogodbo o sodelovanju. Prijavni obrazec se oddaja izključno v fizični obliki.  Oddaja prijavnice preko spletne strani www.razpis.si ni mogoča. Vnos podatkov na spletni strani www.razpis.si ni mogoč. Preko spletne strani ne zbiramo nobenih vaših (osebnih) podatkov.  Način oddaje prijavnice je naveden na prijavnici sami. S podpisom prijavnice ali pogodbe o sodelovanju prijavitelj dovoljuje, da njegove osebne podatke posredovane v podpisani prijavnici ali pogodbi o sodelovanju ter osebne podatke oseb, ki jih je navedel v fizični prijavnici, pooblaščenci Razpis.si uporabljajo izključno za potrebe pošiljanja informacij in izdelave dokumentacije vezane na izvedbo storitve za katero je prijavitelj oddal prijavnico. S podpisom prijavnice oz. pogodbe prijavitelj tudi dovoljuje in se strinja, da se osebni podatki shranjujejo in obdelujejo samo toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena storitve za katero je oddal prijavnico oz. sklenil pogodbo (skladno s področno zakonodajo in veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov – GDPR, ZVOP-2).

Prijavitelj lahko kadarkoli zahteva vpogled, izbris ali omejitev obdelave posredovanih osebnih podatkov, in sicer z elektronskim obvestilom na info@razpis.si.
Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali spoštljivo in zakonito. Obdelovale jih bodo izključno osebe, ki so pooblaščene s strani Razpis.si in izpolnjujejo GDPR pogoje.

Pravno obvestilo z Izjavo o varovanju osebnih podatkov je objavljeno na spletni strani Razpis.si – www.razpis.si ter na prijavnico oz. pogodbi o sodelovanju.

Osebne podatke prijaviteljev  obdelujemo zaradi:
– zakonskih zahtev (npr. izstavitev računa, izpis potrdil o udeležbi, izpis potrdil o opravljenem tečaju, vnos v zakonsko predpisane registre),
– izpisa ponudbe,
– sklenitve pogodbe, vključno s prijavnico na storitev (npr.. tečaj, delavnica),
– zakonskih podlag vezanih na obdelavo osebnih podatkov,
– vaše privolitve za obdelavo osebnih podatkov za izjemen primer, kar imate pravico kadarkoli preklicati,
– komuniciranja v povezavi s storitvijo, na katero se prijavljate oz. se zanimate zanjo.

Vaše osebne podatke hranimo v skladu z zakonskimi zahtevami in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov podjetja Razpis.si.

Svoje zahteve, vezane na pravice v zvezi z osebnimi podatki pošljete na info@razpis.si.

Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki so skladne z GDPR, ZVOP2.

Pravice  do varstva osebnih podatkov se uveljavljao pri Informacijskem pooblaščencu.

Razpis.si, Simona Šalej s.p.
Obrtna cesta 54, 3000 Celje MŠ: 8086087000 ǀ  IBAN: SI56 0400 0027 6796 813
DŠ: 80952844 ǀ M: 041 798 731 ǀ W:www.razpis.si ǀ registrski organ: AJPES, izpostava Celje