Termin
 24. februar 2023 – prijave potekajo

Kje: udeleženci lahko izbirate med:
– online udeležbo
ali
– fizično udeležbo v predavalnici v Šentjurju pri Celju.

Izvedba usposabljanja je možna tudi v DODATNIH TERMINIH na izbranih lokacijah po predhodnem dogovoru.
Udeležba in izvedba je možna izključno v Sloveniji.

Način prijave:
– prijave zbiramo na: 041 798 731, info@razpis.si
ali
– na naš naslov pošljete izpolnjeno prijavnico, ki je dostopna na naslednji povezavi:
Prijavni obrazec – usposabljanje za oskrbnike hišnih živali

Cena na udeleženca: 89,00 EUR
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1. Navedena cena je končni znesek za plačilo.

Bi želeli opravljati oskrbo živali v hotelu za hišne živali?
Bi želeli opravljati delo v dejavnostih, kjer sodelujejo hišne živali (trgovina, razstave, prireditve)?
Povabimo vas, da se nam pridružite na usposabljanju za pridobitev potrdila o usposobljenosti za oskrbnike hišnih živali.
Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-127/2018/5) izvajamo Usposabljanje s preizkusom znanja za oskrbnike hišnih živali, s čemer udeleženci pridobijo potrdilo o opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali za opravljanje dejavnosti:
– hotela za hišne živali,
– trgovine s hišnimi živalmi,
– organizacije razstav, prireditev in drugih dogodkov, kjer sodelujejo hišne živali.
(skladno s 15. in 16. členom Pravilnika o zaščiti hišnih živali).
UVHVVR priporoča, da imajo opravljeno usposabljanje tudi izvajalci tako imenovanega “dnevnega varstva” hišnih živali.
Veljavnost potrdila: 5 let.
Pridobljeno znanje je koristno tudi za vse, ki smo v kakršnem koli drugem odnosu z živalmi (ostale dejavnosti, kjer so vključene hišne živali):
– vzreditelji,
– sprehajalci hišnih živali,
– društva za zaščito živali,
– pasje šole,
– prodaja opreme in hrane za hišne živali,
– zavetišča za zapuščene živali,
– aktivisti na področju zaščite živali,
– nega in oskrba bolnih živali,
– saloni za hišne živali,
– odgovorni skrbniki hišnih živali,
– kinološka ali felinološka društva,
– duštva rejcev hišnih živali,…
Vsebina usposabljanja:
– tehnični in upravni vidiki zakonodaje s področja zaščite živali in varstva prostoživečih vrst.
– fiziološke značilnosti hišnih živali, potrebe po hrani in vodi, obnašanje in koncept stresa.
– praktični vidiki ravnanja s hišnimi živalmi.
– skrb za hišne živali v nujnih primerih.
– varnost osebja, ki ravna z živalmi, zoonoze.
Program in predavatelje je potrdila UVHVVR.
Prijazno vabljeni, veselimo se srečanja!

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Prijazno vabljeni! Veselimo se srečanja.