IZVENSODNO REŠEVANJE REKLAMACIJ oz. POTROŠNIŠKIH SPOROV
Podjetje Razpis.si, Simona Šalej s.p. skladno z 32. členom Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) sporoča, da ne priznavava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanja potrošniškega spora. Spore rešuje pristojno sodišče.