1. USPOSABLJAJE S PREIZKUSOM ZNANJA ZA OSKRBNIKE HIŠNIH ŽIVALI

Na podlagi odobrenega programa in izdane odločbe št. U3440-127/2018/5 izvajamo kot pooblaščeni izvajalec UVHVVR usposabljanje in preizkus znanja o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali za oskrbnike hišnih živali.

Skladno s 15. in 16. členom Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Ur.l.51/09, 89/14) morajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter organizatorji razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali imeti glede na svoj namen, cilje ali dejavnost takšno število oskrbnikov živali, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba živali.

Oskrbnik mora imeti veljavno potrdilo o opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali. Usposabljanje po potrjenem programu se izvede v obliki teoretičnega predavanja ter praktičnega prikaza vsebin:
– tehnični in upravni vidiki zakonodaje s področja zaščite živali in varstva živali prosto živečih vrst,
– fiziologija hišnih živali – potrebe po vodi in hrani, obnašanje živali in koncept stresa,
– praktični vidiki ravnanja s hišnimi živalmi živalmi,
– skrb za hišne živali v nujnih primerih,
– varnost osebja, ki ravna s hišnimi živalmi.
Po izvedenem usposabljanju se izvede pisni preizkus znanja, ki traja eno uro. Vsi udeleženci, ki opravijo preizkus znanja pridobijo potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki velja pet let.

Usposabljanje s preizkusom znanja izvajamo v Celju.

Zbiramo prijave za dodten termin usposabljanja: sobota, 2. marec 2019
Prijave so obvezne, ker je število mest omejeno.

Prijavni obrazec na usposabljanje za oskrbnike hišnih živali: OBRAZEC-ZA-PRIJAVO-NA-USPOSABLJANJE-ZA-OSKRBNIKA-HIŠNIH-ŽIVALI-1-6 (9)

2. USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZU ŽIVIH ŽIVALI

Na podlagi odločbe UVHVVR, št. U3440-117/2018(4) izvajamo usposabljanje s preizkusom znanja za pridobitev potrdila zvoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali.
Usposabljanje izvajamo skladno z Uredbo 1/2005 Sveta (ES). Namen usposabljanja je prevoznike živih živali ozavestiti in usposobiti, da preprečijo nepotrebno trpljenje in poškodbe živali med prevozom in da zagotavljajo njihovo dobro počutje s tem, da prevoz živih živali izvedejo v čim krajšem možnem času, da je živalim zagotovljena dovolj velika površina prevoznih sredstev, ki ustreza njihovi velikosti in načrtovani vožnji, da se živalim v primernem času zagotovi voda, krma, počitek in podobno.
Skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 morajo imeti veljavno potrdilo (»kartico«) o usposobljenosti vozniki in oskrbniki (spremne osebe), ki prevažajo naslednje živalske vrste: domače kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče ali piščance.

Izjemoma Usposabljanje ni potrebno opraviti:
– kmetom, ki prevažajo lastne živali z lastnimi prevoznimi sredstvi (motorno prevozno sredstvo in prikolica) na razdalji do 50 km od svojega kmetijskega gospodarstva in
– kmetom, ki prevažajo živali v nekomercialne namene s kmetijskimi vozili ali lastnimi prevoznimi sredstvi (paša, sezonske selitve),
– osebam, ki prevažajo svoje lastne živali s svojim lastnim prevoznim sredstvom (motorno vozilo in prikolica) do 65 km od kraja odhoda do namembnega kraja.

Tečaj obsega naslednje vsebine:
– pogoji za prevoz živih živali,
– spremni dokumenti pri prevozu živih živali,
– primernost živali za prevoz,
– osnovne fiziološke potrebe živali,
– ravnanje z živalmi med prevozom in koncept njihovega obnašanja,
– prva pomoč živalim med prevozom,
– ustreznost prevoznih sredstev za prevoz živali,
– potek prevoza živali: čas vožnje, počitek, prometne nezgode, prekrški,
– praktični prikaz transporta živali,
– biovarnost med prevozom živali pri afriški prašičji kugi.

Posamezniki, ki so že opravljali izpit, vendar pred sprejetjem Uredbe Sveta (ES) – pred letom 2005 – opravljajo obnovitveni tečaj (samo usposabljanje brez izpita).
Veljavnost potrdila je do preklica. Potrdilo je veljavno v državah EU.

Način prijave:
– izpolnjeno prijavnico pošljete na: Razpis.si, Simona Šalej s.p., Obrtna cesta 54, 3000 Celje.

V ceno usposabljanja 110€ vključeno: udeležba na usposabljanju, izpit, gradiva in potrdilo o opravljenem preizkusu (“kartica”), ki ga prejmejo vsi, ki uspešno opravijo izpit.

Prijavni obrazec: Prijavni obrazec – Usposabljanje za voznike in spremne osebe pri prevozu živih živali