1. Termin: petek, 26. januar 2024 – prijave potekajo do zapolnitve mest

2. Termin: petek, 7. junij 2024 – prijave potekajo do zapolnitve mest

Lokacija: Šentjur pri Celju ali online
Udeležba in izvedba je možna izključno v Sloveniji.

Način prijave:
– pošljete nam izpolnjen prijavni obrazec: Prijavni obrazec – oskrbnik hišnih živali

Za prijave  smo vam na razpolago tudi na: 041 798 731, info@razpis.si

Usposabljanje oskrbnikov hišnih živali bomo izvedli na podlagi četrtega odstavka 7. a člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv; Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20159/21 in 109/23), za izvedbo 16. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14). 

Po opravljenem usposabljanju udeleženec pridobi  Potrdilo o opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali z veljavnostjo 10 let.

Usposabljanje izvajamo kot pooblaščeni izvajalec Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, odločba št. U3440-127/2018/33.

Vsebina usposabljanja:

  1. tehnični in upravni vidiki zakonodaje s področja zaščite živali in varstva živali prosto živečih vrst.
  2. fiziologija živali, predvsem potrebe po vodi in hrani, obnašanje živali in koncept stresa.
  3. praktični vidiki ravnanja z živalmi.
  4. skrb za živali v nujnih primerih.
  5. varnost osebja, ki ravna z živalmi.

16. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14) navaja:
Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter organizatorji razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali, morajo imeti glede na svoj namen, cilje ali dejavnost takšno število oskrbnikov živali, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba živali.

7. a člen Zakona o zaščiti živali (Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20159/21 in 109/23) navaja:
(1) Skrbniki živali in osebe, ki pri opravljanju dejavnosti, povezanih z živalmi, prihajajo z njimi v neposreden stik, morajo imeti osnovno znanje o potrebah živali glede vode, hrane, primernega okolja, vrsti značilnega obnašanja ter o predpisih glede dobrobiti in zaščite živali (v nadaljnjem besedilu: osnovno znanje o živalih).
(4) Osebe, ki pri opravljanju dejavnosti, povezanih z živalmi, prihajajo z njimi v neposreden stik, osnovno znanje o živalih pridobijo na usposabljanjih, za katera upravni organ, pristojen za veterinarstvo, potrdi program in izvajalca. Udeleženci po opravljenem usposabljanju opravijo izpit in pridobijo potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno

Cena usposabljanja: 99,00 EUR
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1. Navedena cena je končni znesek za plačilo.

V ceno je všteta udeležba na izobraževanju in izpitu, gradivo, potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Prijazno vabljeni!
Veselimo se srečanja.