PREDSTAVITEV »STEAM – STEM« PODROČIJ UDELEŽENKAM PROGRAMA SOCIALNE AKTIVACIJE Ic Geoss iz Litije- TEHNOLOGIJE ZA DELOVNA MESTA V PRIHODNOST, 14.7.2021, Celje

Udeleženkam programa Socialne aktivacije – »TOČKA SODELOVANJA« IC Geoss iz Litije smo imeli priložnost predstaviti zelo aktualna »STEAM – STEM« področja: znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika, v katerih so ženske še vedno manjšinsko zastopane.

V največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku celje, smo zabavno, a hkrati poučno in neposredno spoznavali kemijske in fizikalne poskuse, proučevali lastno telo, ocenjevali lastne fizične in gibalne sposobnosti in zdrav življenjski slog, dobili vpogled v razsežnost optičnih iluzij, ekologijo, energijo in obnovljive vire energije.

Opolnomočeni z novimi znanji smo pridobili tudi zavedanje, kako zelo so »STEAM« poklici in razvoj tehnologije pomembni za današnji svet.