DELAVNICE ZDRAVEGA ŽIVLJENSKEGA SLOGA IN FUNKCIOLANLNIH KOMPETENC Z UDELEŽENCI PROJEKTA »TOČKA SODELOVANJA«, IC GEOSS, LITIJA/on line, marec, april 2021

Z udeleženci programa Socialne aktivacije Izobraževalnega centra Geoss iz Litije smo v marcu in aprilu izvedli interaktivne delavnice s predstavitvijo teoretičnih osnov in praktičnih primerov pridobivanja in uporabe kompetenc zdravega življenjskega sloga ter funkcionalnih kompetenc s področja: komunikacijskih veščin v povezavi s tipom osebnosti, uporabe metod čuječnosti, finančno pismenostjo, socialno ekonomijo.

Sestavni del vsake delavnice je bila diskusija s poudarkom na dejstvu: »sam sem odgovoren za svoje počutje«. Cilj diskusije je bil uporabiti pridobljeno teoretično znanje, nato pa je vsak udeleženec z metodo viharjenja možganov lahko za svoj primer pripravil akcijski načrt izboljšav, kar mu bo omogočalo boljše počutje in večjo zavzetost pri delu.

Udeležencem so bile tematike zanimive in kljub temu, da nam vseh delavnic ni uspelo izvesti v fizični obliki zaradi COVID ukrepov, so aktivno sodelovali tudi v on – line delavnicah.
Udeleženci so izrazili, da so delavnice s takšnimi tematikami zelo koristne in da bodo pridobljeno znanje lahko dobro izkoristili na svoji poklicni poti in v vsakdanjem osebnem življenju.

Hvala IC Geoss za povabilo k sodelovanju.
Udeležencem hvala za aktivno debato.

Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Izobraževalni center Geoss d.o.o. je bil na podlagi pogodbe št.C2611-19-591219, kot vodja konzorcija, izbran za sofinanciranje izvajanja programov socialne aktivacije s projektom »Točka SoDELOVANJA«. Konzorcijski partner v projektu je  Gerontološki raziskovalni inštitut.