UDELEŽBA NA USPOSABLJANJU: UVOD V NLP ZA IZOBRAŽEVALCE ODRASLIH, marec – april 2021

Za udeležbo na izobraževanju Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine s pomočjo nevrolingvističnega programiranja (NLP) sem se odločila zato, ker je »korona kriza« povzročila številne spremembe tudi na področju izvedbe izobraževanj in načinov komunikacije z udeleženci delavnic in izobraževanj za odrasle.

Izobraževanje je izvedla Lilijana Mandelj, univ.dipl.ekon., kadrovnica, trenerka, mediatorka, NLP praktik, Theta healing praktik v okviru projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju.

Pridobljene kompetence s področja tehnik in metod zavednega komuniciranja bom koristno uporabila pri nadaljnjem delu z udeleženci delavnic in izobraževanj. NLP nas uči kako ozavestiti svoje vzorce, navade, razmišljanja; kako pravilno izraziti svoje razmišljanje; kako se preprogramirati, da služimo svojim ciljem; kako druge podpreti na poti ozaveščanja in osebnostne rasti; kako ozavestiti in razdelati pomen zavedne in nezavedne komunikacije. NLP smo spoznali po področjih:
– NLP komunikacija
– zakaj ustaviti 15 škodljivih komunikacijskih navad?
– prepoznavanje in zaustavljanje čustvenega izsiljevanja in komunikacijski ter osebnostni stili
– kako se osebnostni stil kaže v čustvenem izsiljevanju zasebno ali na delovnem mestu
– kako prepoznati in zaustaviti čustveno izsiljevanje?
– učinkovita komunikacija v kritičnih odnosih
– praktična uporaba svetovalnega modela vodenja skozi spremembo
– junakovo potovanje – coaching model
– uporaba coaching obrazcev in vprašalnikom
– psihološko sidranje
– vodenje skozi zgodbo z uporabo jezikovnih vzorcev, metafor in psihološkega sidranja
– vodenje posameznikov in skupin s pomočjo NLP komunikacijskih orodij