USPEŠNO IZVEDENO PRVO USPOSABLJANJE ZAŠČITE ŽIVALI PRI ZAKOLU (USMRTITVI), avgust 2020

Veseli in ponosni smo, da nam je uspelo uspešno izvesti prvo usposabljanje za klavničarje, za pridobitev potrdila o usposobljenosti, skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi.

Usposabljanje izvajamo kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-237/2019/3).

Na predavanju, v katerem sodelujejo tehnologi in veterinarji z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami pri nosilcih dejavnosti zakola, sta se nam tokrat pridružila tudi predstavnika glavne pisarne UVHVVR iz Ljubljane in tako smo imeli odlično priložnost razjasniti še tiste najtrdovratnejše dileme, ki se morda porajajo v samem delovnem procesu zakola in na katere je včasih kar težko dobiti pravilno pojasnitev, da je zadoščena zaščita živali.

Delo z živalmi mora biti varno in humano in nihče ne sme zaradi ravnanja ali opustitve ravnanja živalim povzročiti bolečino, trpljenje ali poškodbe. S tem smo se vsi strinjali. Z vsebinami predavanja pa to podprli za vsak korak ravnanja z živalmi pri usmrtitvi, na podlagi zakonskih določil evropske in slovenske zakonodaje s področja zaščite živali pri zakolu.

Po opravljenem izpitu so udeleženci pridobili potrdilo, ki je veljavno 10 let in velja v vseh državah EU.

Hvala predavateljem za srčno opravljeno delo, ter predstavnikoma UVHVVR, da sta se nam pridružila na usposabljanju.

Zaradi velikega zanimanja načrtujemo ponovno izvedbo usposabljanja že v septembru.