Izobraževanje za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNA REKREACIJA, februar – julij 2020

V prelepem okolju Postojne smo se od februarja do julija 2020 (z vmesno prekinitvijo zaradi COVID-a) učili, poslušali predavanja, se udeleževali praktičnih vaj, treningov in prikazov osnov gibanja človeka in športne vadbe, spoznavali temelje funkcionalne vadbe, funkcionalne anatomije in fiziologije človeka, temelje pravilne telesne drže, telovadili, opravljali prakso vodenja rekreacijske vadbe za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNA REKREACIJA.


Izobraževanje smo na naše veliko veselje in ponos uspešno zaključili s praktičnim in teoretičnim izpitom.

Lepo in pozitivno okolje. 
Čudoviti »sošolci«. 
Odlični predavatelji.

Prireditelj izobraževanja je bil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športmnih zvez.
Cilj programa je bil, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog s ciljem, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oz. zabave.

Z uspešno opravljenim javno veljavnim programom pridobimo kompetence, ki omogočajo, da izvajamo in spremljamo športno rekreacijo. Proces izvajanja rekreativne vadbe na področju športne rekreacije predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa rekreativne vadbe, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito vadbo športne rekreacije in varnost udeležencev.

usposabljanje je bilo brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada EU IN Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.