šolsko leto 2019/20 – naravoslovne delavnice za OŠ

“KAKO PRAVILNO POSKRBIM ZA ZDRAVO ALI POŠKODOVANO OZ. BOLNO ŽIVAL”  

Za šolsko leto 2019/20 smo pripravili nov program naravoslovnih delavnic, s katerimi želimo učence/ke osnovnih šol ozavestiti o pomenu odgovornega ravnanja do živali, kako lahko s svojim lastnim delom prispevajo k njihovemu boljšemu počutju in kako lahko prenašajo svoje znanje med prijatelje in sorodnike.

Zgodnje ozaveščanje je ključna podpora poznavanju zakonodaje na področju zaščite živali in odgovornega lastništva. To je tudi temelj empativnega odnosa mladih do soljudi ter do žive in nežive narave.

Z vpeljavo vsebin dobrobiti živali v izobraževalni proces šola ne le poučuje o živalih, temveč učenke/učence vzpodbuja, da razmišljajo o pravilnosti lastnih dejanj in razvijajo lastno odgovornost glede počutja živali in lastne varnosti.

Vsebine s področja dobrobiti živali (dobro bivanje oz. animal welfare) so učencem/kam blizu in zanimive.
Dobrobit živali jim predstavimo na podlagi znanstvenih dognanj in ne na podlagi »pogosto zavajajočih« dezinformacij na spletu in privzgojenih vedenjskih vzorcev.

Delavnice so odlična dopolnitev izobraževalnim ciljem v OŠ: spoznavanje okolja, naravoslovje, gospodinjstvo, naravoslovni dnevi, domovinska in državljanska kultura in etika, biologija.

VSEBINA DELAVNIC: Vsebina Naravoslovnih delavnic za dobrobit živali za OŠ

PRIJAVNI OBRAZEC: Prijavni obrazec – naravoslovne delavnice za učence OŠ – Za dobrobit živali

“Bodimo prijazni in odgovorni do živali!”

Veselimo se srečanja z vami!