Celje – novi oskrbniki hišnih živali v programu Usposabljanja za oskrbnike hišnih živali

V programu Usposabljanja za oskrbnike hišnih živali, ki ga izvajamo kot pooblaščeni izvajalec UVHVVR (odločba št. U3440-127/2018/5), skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živali. Udeležneci pridobivajo nova znanja s področja področja odgovornega ravnanja imetnikov, da se zagotovi dobro počutje hišnih živali – kužka, muce, belega dihurja, plazilcev, ptic, malih glodavcev, ostalih hišnih živali.

Po opravljenem preizkusu znanja pridobijo potrilo, ki velja 5 let.

Vedno znova smo veseli, ker se usposabljanja udeležite tudi tisti predani imetniki hišnih živali, ki izpita po zakonu »ne« potrebujete in želite le pridobiti nova znanja na področju zakonodaje pri zaščiti hišnih živali, znanja s področja potreb po vodi, hrani in preprečitvi nepotrebnega stresa živalim, prva pomoč in rokovanje s hišnimi živalmi ter varnost osebja, ki ravna s hišnimi živalmi.

Hvala za udeležbo, pozitiven »feed back« in izražene pobude, katere bomo posredovali ustreznim institucijam za dobrobit hišnih živali.

V
Prijazno vabljeni!