marec, april 2019, Litija – Zdrav življenjski slog – 40 urna interaktivna delavnica

Od 26.3.2019 do 25.4.2019 smo z udeleženci Izobraževalnega cenntra Geoss iz Litije uspešno izvedli delavnice v okviru izobraževanja Korak do zdravja in zavzetosti na delovnem mestu.
Udeležba je bila brezplačna. Delavnice so se odvijajo v okviru projekta Temeljne in poklicne kompetence -KORAK– Kompetence za razvoj kariere.

Številni udeleženci so utrdili in nadgradili teoretična znanja ter se naučili in na povsem praktičen način preizkusili vaje na petih vsebinskih sklopih zdravega življenjskega sloga na osebnem nivoju in na delovnem mestu (velnes, korporativni velnes):

1. FIZIČNI NIVO – ZMERNA TELESNA AKTIVNOST
– pomen redne zmerne telesne aktivnosti za dobro počutje.
– vaje za odpravljanje posledic sedečega življenjskega sloga.
– aerobne vaje, anaerobne vaje; kako zmerna telesna vadba vpliva na krvni sladkor?
– vaje za raztezanje, krepitev mišic in varovanje sklepov.
– pravilen potek in intenzivnost vadbe; pomen redne zmerne telesne aktivnosti.

FIZIČNI NIVO – URAVNOTEŽENA PREHRANA
– pomen uravnotežene prehrane; prehranska piramida; pomen zadostnega uživanja vode.
– uravnotežena prehrana v povezavi z zmerno telesno aktivnostjo in zdravim življenjskim slogom.
– glikemični indeks živil (obroki in recepti z nizkim glikemičnim indeksom).

2. ČUSTVENI NIVO
– misli in čustva; prijetna in neprijetna čustva; prijetne in neprijetne misli; čustvena harmonija.
– osnovna in kompleksna čustva; pridobljena čustva, psihološka projekcija čustev.
– obvladovanje čustev; vaje za predihavanje strahu; žalost, strah, jeza.
– tip osebnosti, temperament; empatija, sociopatija; vaja prepoznavanje osebnostnih lastnosti.
– posledice potlačenih čustev; vaje za izražanje in zavestno obvladovanje čustev.

3. SOCIALNI NIVO
– socialna klima; mobing na delovnem mestu.
– kohezivnost skupine; korporativni velnes; merjenje socialne klime v podjetju.
– vaje za definiranje vlog v skupini; merjenje učinkovitosti v podjetju.
– vzdrževanje dobre socialne klime, dobro timsko delo; vaja simulacije sodelovanja v skupini.
– razgovor za delo, vloga za delo, ponudba za delo; vaje za dvig samozavesti.
– kako nastopiti pred skupino; vaje za sprostitev treme; vaja za kakovosten razgovor.

4. DUŠEVNI NIVO
– kreativnost; kako se povezati s svojim tokom kreativnosti?
– kako izboljšati kreativnost?
– gibalne vaje kot možnost izražanja kreativnosti.
– učenje; kje najti motiv za učenje?
– ovire (izgovori) za učenje; viharjenje možganov (brainstorming).
– stres; v iskanju sreče in harmonije.
– čuječnost; čuječnost kot metoda zavednega odziva na stres.
– vaje tehnik čuječnosti, učinki rednega izvajanja čuječnosti.