Termin 1
– 22. oktober 2021 ob 13:45 – prijave potekajo
Šentjur pri Celju (obvezen PCT pogoj) in online

Termin 2
– 3. december 2021ob 13:45 – prijave potekajo
Šentjur pri Celju (obvezen PCT pogoj) in online

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno prijavnico, ki je dostopna na naslednji povezavi:
Prijavni obrazec – voznik in oskrbnik pri prevozu živali

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno

Cena osnovnega usposabljanja za enega udeleženca: 110,00 EUR
Cena “obnovitvenega” usposabljanja za enega udeleženca: 80,00 EUR (za udeležence, ki so usposabljanje opravili pred letom 2005 – pred sprejetjem Uredbe 1/2005/ES).
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-187/2019/3) izvajamo usposabljanje za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali – skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi.

Po uspešno opravljenem usposabljanju pridobite potrdilo o usposobljenosti, ki  je izpisano v slovenskem in angleškem jeziku in je veljavno v državah članicah EU do preklica.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Vabilo: Usposabljanje za voznike in oskrbnike pri prevozu živali

Za skupino več kot 20 udeležencev je možna izvedba na izbrani lokaciji in v izbranem terminu (po predhodnem dogovoru), ko bodo varnostne razmere vezane na preprečitev širjenja COVID – 19  fizično izvedbo že dopuščale.

Veseli bomo, če nas boste kontaktirali tudi le v primeru, da potrebujete  informacije v zvezi z načinom, zahtevami, fiziološkimi potrebami živali,… ki zagotavljajo njihovo dobro počutje med prevozom!

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si.

Prijazno vabljeni!