USPOSABLJANJE ZA “KLAVNIČARJE” 

Kdaj:
– 28. januar 2021 – predavanje (osnovno, obnovitveno usposabljanje)
– 4. februar 2021 ob 10h – pisni izpit osnovnega usposabljanja

Kje: Šentjur pri Celju oz. ON – LINE (spletna oblika), če v fizični obliki ne bo mogoče.

Predpriijave so nujne, ker je število mest omejeno zaradi varnostnih zahtev NIJZ in pristojnega ministrstva (za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2).

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba UVHVVR št U3440-237/2019/3) izvajamo osnovno in obnovitveno usposabljanje »ZAŠČITA IN DOBROBIT ŽIVALI PRI USMRTITVI« za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi.

Za informacije in prijave smo vam na razpolago tudi na: 041 798 731, info@razpis.si

Prijazno vabljeni!