USPOSABLJANJE ZA “KLAVNIČARJE” 

Kdaj: načrtovan termin januar 2021, Šentjur pri Celju

 

Kdaj:
– 17. september 2020 – predavanje (osnovno, obnovitveno usposabljanje)
– 1. oktober 2020 ob 10h – pisni izpit osnovnega usposabljanja

Kje: Šentjur pri Celju

Predpriijave so nujne, ker je število mest omejeno zaradi varnostnih zahtev NIJZ in pristojnega ministrstva (za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2).

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba UVHVVR št U3440-237/2019/3) izvajamo osnovno in obnovitveno usposabljanje »ZAŠČITA IN DOBROBIT ŽIVALI PRI USMRTITVI« za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi.

Za informacije in prijave smo vam na razpolago tudi na: 041 798 731, simona@salej.net.

Prijazno vabljeni!