KATIS izobraževanje DOBROBIT ŽIVALI (ANIMAL WELFARE) V KONTEKSTU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, 5. 4. 2024 – 20. 4. 2024

DOBROBIT ŽIVALI (ANIMAL WELFARE) V KONTEKSTU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Veseli in navdušeni, ker smo zelo uspešno zaključili še drugo izvedbo 30 urnega KATIS seminarja v Tehno parku Celje – Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Tehno park Celje, na strani 191: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Katalogi/KATALOG2324.pdf

Hvala udeležencem za aktivno sodelovanje, pozitivne odzive in ker pri vzgojno-izobraževalnem delu oblikujete odgovorne navade otrok in mladostnikov pri ravnanju z živalmi, kar ključno za trajnostno naravnano osebnostno rast.
Živali so sestavni del življenja otrok in mladostnikov. Od tega, da so jim hrana, do tega, da so jim najboljši prijatelji. Žal pa nimajo vsi v domačem okolju dobrega zgleda glede ravnanja z živalmi. Zato je tovrstno ozaveščanje pri vzgojno-izobraževalnem procesu zelo pomemno, da ustvarimo boljšo, bolj empativno skupnost danes in v prihodnosti.Družbo, ki bo dobra tudi za živali in ne bo vede ali nevede živalim povzročala nepotrebnega stresa ali trpljenja.
Na seminarju smo obravnavali vsebine petih svoboščin živali:
– Razvijanje vzgojno-izobraževalnih kompetenc na področju zaščite in odgovornega skrbništva živali v luči veljavne nacionalne in evropske zakonodaje.
– Fiziološke in etološke značilnosti živali kot temelj njihove dobrobiti.
– Zoonoze-bolezni, ki se prenašajo med živalmi in ljudmi.
– Živalski bonton v mestu, v hribih, na dopustu, …
– Predstavitev online ozaveščevalnega kviza s področja dobrobiti živali.
– Varnost osebja, ki ravna z živalmi.
– Principi varnega rokovanja s hišnimi živalmi.
– Enovita dobrobit: ekologija in dobrobit živali.
– Dobrobit živali v izrednih razmerah.
– Kakšna je odgovornost posameznika glede oskrbe nenadno obolele ali poškodovane živali?
– Kakovostno in količinsko uravnotežena prehrana živali.
– Okolje skozi oči živali: razlika med konceptom zaznavanja vidnih dražljajev pri živalih in ljudeh.
– Preizkušanje etologije živali v virtualni resničnosti na simulatorju Birdly®.
– Trajnostna kulinarična delavnica priprave pasjih slaščic; preizkušanje metodike izvedbe ozaveščevalne kulinarične delavnice s področja dobrobiti živali.
– Tujerodne invazivne živalske vrste.
– Dobrobit prostoživečih živali.
– Dobrobit živali v živalskih vrtovih.
– Pristopi k razvoju empatije in odgovornega skrbništva živali kot temelja trajnostnega življenjskega sloga in vloga učitelja pri tem.
– Prepovedane in dovoljene metode ravnanja z živalmi.
– Dobrobit laboratorijskih živali.
– Razvijanje odgovornega kritičnega razmišljanja lastnega odnosa do živali kot temelja trajnostne naravnanosti.
– Krepitev kompetenc aktivnega državljanstva ob spoznavanju organizacij na področju dobrobiti živali v Sloveniji in v EU: društva za zaščito živali; zavetišča za zapuščene živali; zatočišče za prostoživeče živali; biovarnost v izogib afriški prašičji kugi.
– Vpeljava pridobljenega znanja pri vzgojno-zobraževalnem delu.
– Izkustvena kreativna delavnica, ki povezuje koncept odgovornega skrbništva živali s konceptom varne igrače za hišne živali in s smernicami trajnostne rabe materialov.

Nekaj izjav udeležencev:
»Vsebina je več kot izpolnila moja pričakovanja. Tematsko zelo obširno in kvalitetno pripravljeno izobraževanje.«
» Izobraževanje me je zelo pozitivno presenetilo. Vse vsebine so me zelo pritegnile in so uporabne.«
» Pozitivno sem bila presenečena nad izvedbo tega programa. Všeč mi je bilo, kako je bilo podano teoretično znanje in kako nas je ga. predavateljica spodbujala k nenehnim premislekom o določeni temi. Zelo uporabni so bili tudi primeri, kako bi določeno vsebino lahko izpeljali v razredu. Delavnice so samo še dodatno popestrile in obogatile vaš program. Ocena: 10+«