KATIS izobraževanje DOBROBIT ŽIVALI (ANIMAL WELFARE) V KONTEKSTU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, 10. 11. 2023 – 25.11. 2023

USPEŠNO izvedeno prvo KATIS izobraževanje DOBROBIT ŽIVALI (ANIMAL WELFARE) V KONTEKSTU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA v Tehnopark Celje

Izobraževanje je bilo namenjeno strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in vsem ostalim, ki jih zanima področje zaščite in dobrobiti živali.

Program se je odvijal v času od 10. 11. 2023 do 25. 11. 2023, v šestih srečanjih po pet pedagoških ur. Skupno 30 pedagoških ur, kar zadostuje za pridobitev 2 točk v sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive.

Udeleženci so imeli možnost izbire med fizično udeležbo v Tehnopark Celje ali spletno učilnico.

Udeleženci/udeleženke so v programu pridobili kompetence, katere bo možno vključiti v interdisciplinarno pedagoško delo. Ker pa pridobljeno znanje omogoča tudi osebnostno rast, bo možen prenos koncepta dobrobiti živali v širšo šolsko in lokalno skupnost, kar je vsekakor osnova trajnostnega življenjskega sloga: kar je dobro za živali, je dobro za ljudi, je dobro za živo in neživo okolje. Program je bil izveden na način, da udeležencu/udeleženki omogoča nadgradnjo kompetenc na področju enovite dobrobiti (živali, ljudje, okolje), ki temelji na aktualnih nacionalnih in evropskih smernicah ter krepi empatijo do živih bitij.

Skrb za dobrobit živali je namreč zelo zapleten in večplasten pojem, ki temelji na znanstvenih, etičnih, ekonomskih, kulturnih, socialnih, tudi političnih iztočnicah.

Vpeljava teh vsebin v vzgojo in izobraževanje je zelo pomembna, kajti starši pogosto nimajo ustreznega znanja in izkušenj s področja enovite dobrobiti živali. Zato pade velik delež pri vzgoji mladih na področju petih svoboščin živali v kontekstu trajnostnega razvoja na strokovne delavce v zavodu oz. organizaciji. Z vpeljavo tovrstnih vsebin v učenje in poučevanje šola oz. zavod ne le poučuje o živalih, temveč vzpodbuja k razmišljanju o posledicah lastnih dejanj in k razvijanju samoodgovornosti.To je ključno za trajnostni razvoj ter za empativno skupnost, ki ne bo živalim vede ali nevede povzročala trpljenja, kateremu bi se bi bilo mogoče izogniti.

V veliko veselje in privilegij nam je bilo se družiti z vami, udeleženci/udeleženke. Vaše aktivno sodelovanje je prispevalo k temu, da so srečanja potekala še bolj zanimivo in da ste pridobili čim širši vpogled v področje dobrobiti živali. Upamo, da vam bodo pridobljena znanja, spretnosti in veščine, ki ste jih pridobili koristile pri vašem delu in v vsakdanjem življenju.

Udeležencem/udeleženkam se zahvaljujemo za udeležbo in za vse pozitivne odzive, ki nam bodo velika vzpodbuda za nadaljnje delo.

Nekaj odzivov:-
“Pozitivno sem bila presenečena nad izvedbo tega programa. Všeč mi je bilo, kako je bilo podano teoretično znanje in kako nas je ga. predavateljica spodbujala k nenehnim premislekom o določeni temi. Zelo uporabni so bili tudi primeri, kako bi določeno vsebino lahko izpeljali v razredu. Delavnice so samo še dodatno popestrile in obogatile vaš program. Ocena: 10+”
– “Kar tako uspešno še v prihodnje, saj so vaša izobraževanja strokovno odlično izvedena, ogromno koristnih informacij ter praktičnih primerov, ki so v današnji družbi potrebni za nadaljnji razvoj v pravo smer. Hvala za možnost biti vaš poslušalec in udeleženec na ponujenih delavnicah.”
– ” Le tako naprej, več kot odlično ste predstavili različna področja, da ne govorim o delavnicah, primerih za vnos vsebin v VIZ delo.”
– “Predavanja so bila nadpovprečno dobra in kvalitetna.”
– “Seminar in izvedba je bila res odlična.”

Vse, ki vas aktualna tematika dobrobiti živali zanima vabimo, da se nam pridružite na spomladanskem terminu KATIS izobraževanja “Dobrobit živali (Animal welfare) v kontekstu trajnostnega razvoja”.

Načrtovani termini:
1. srečanje: 5. 4. 2024 od 14:30 do 18:45 v prostorih Tehnoparka Celje – 5 PU
2. srečanje: 6. 4. 2024 od 9:30 do 13:45 v prostorih Tehnoparka Celje ali online – 5 PU
3. srečanje: 12. 4. 2024 od 14:30 do 18:45 v prostorih Tehnoparka Celje ali online – 5 PU
4. srečanje: 13. 4. 2024 od 9:30 do 13:45 v prostorih Tehnoparka Celje – 5 PU
5. srečanje: 19. 4. 2024 od 14:30 do 18:45 v prostorih Tehnoparka Celje ali online – 5 PU

Program Dobrobit živali (Animal welfare) je objavljen katalogu programov za šolsko leto 2023/2024 – pod zavihkom Tehno park Celje, na strani 191: : https://paka3.mss.edus.si/Katis/Katalogi/KATALOG2324.pdf

Prijava je možna na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx

Kontaktna oseba programa: Simona Šalej

Tel. št. za informacije: 041 798 731

Elektronski naslov za informacije: simona.tehnoparkcelje@gmail.com

Veselimo se srečanja.