Udeležba na 1. STEAM konferenci – »ZABAVNI STEAM kot inovativno učno okolje«, Celje, marec 2023

V mesecu marcu 2023 smo se udeležili konference STEAM kot inovativno učno okolje z dvema interaktivnima delavnicama z vsebinami namenjenimi ozaveščanju o dobrobiti in zaščiti živali v kontekstu trajnostnega razvoja in ob uporabi sodobnih IKT tehnologij.

1. interaktivna delavnica: Okolje skozi oči živali
V prvem delu delavnice smo raziskovali vid živali na podlagi katerega dobi žival osnovne informacije o svetu okoli nje. Vid živali se v bistvenih elementih razlikuje od vida ljudi. Kaj je monokularni in kaj binokularni vid? Zakaj je cona umika (flight zone) najbolj naraven in nestresen način usmerjanja živali? Poznavanje osnovnih fizioloških lastnosti živali je temelj odgovornega skrbništva živali
V drugem delu delavnice pa so udeleženci preizkusili Simulator Birdley®, ki omogoča, da poletijo kot ptica in odkrijejo vid ptice in perspektive v realistični preizkušnji virtualne resničnosti.

2. interaktivna delavnica: Kaj vse bi moral vedeti o zoonozah?
Na delavnici smo s praktično prezentacijo predstavili načine prenosa zoonoz in preventivne ukrepe v izogib okužbam z njimi. Zoonoze so namreč nalezljive bolezni, ki se iz živali prenašajo na človeka in na druge živali in predstavljajo večino nalezljivih bolezni pri človeku. Potencialni prenašalec zoonoz pa so tudi naši hišni ljubljenčki. Otroci so za te okužbe še posebej dovzetni, zato je ključno njihovo ozaveščanje že v otroštvu.

Konference oz. delavnic so se udeležili izobraževalci, strokovni delavci vrtcev in šol z namenom, da pridobljeno znanje prenesejo v vzgojno izobraževalni proces. Vsi smo na nek način v stiku z živalmi in zato menimo, da bi tovrstno izobraževanje bilo potrebno čim pogosteje vključiti v redno izobraževanje. Odgovorno skrbništvo živali doprinese tudi boljši odnos do soljudi in vse žive in nežive narave. Otroci in mladi s tem razvijajo vrednote, kot so predanost in skrb za živo bitje ter spoznavajo osnovne državljanske dolžnosti. Z vpeljavo tovrstnih vsebin šola ne le poučuje o živalih, temveč otroke in mlade vzpodbuja, da razmišljajo o pravilnostih lastnih dejanj in razvijajo odgovornost, da sami odgovorno in pravilno poskrbijo za žival.