KOMERCIALNI PREVOZ HIŠNIH ŽIVALI, webinar, 18.11.2021 ali po dogovoru – prijave potekajo

KOMERCIANI PREVOZ HIŠNIH ŽIVALI – spletna delavnica

Zaradi velikega zanimanja za tematiko pogojev pri prevozu hišnih živali, smo pripravili program informativne spletne delavnice, v kateri vam bomo posredovali informacije o pogojih za izvedbo komercialnega prevoza hišnih živali (s poudarkom na prevozu mačke, psa in belega dihurja).

Termin:
– 18. november 2021 od 17:00 do 20:00
ali
– dodatni individualni termini po predhodnem dogovoruNačin izvedbe:
– spletna izvedba – spletno povezavo pošljemo udeležencu po prijavi

Prijave zbiramo na:
– info@razpis.si ali 041 798 731Cena: 35,00 EUR
(DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1).

Delavnica je namenjena vsem, ki vas zanimajo zahteve in dobrobit hišnih živali pri komercialnem prevozu:Npr:
– bi želeli hišno žival prepeljati za namen prodaje ali nakupa?
– morda ne izpolnjujete pogojev, da bi hišno žival lahko prepeljali v nekomercialni namen.
– izvajate varstvo in oskrbo hišnih živali in lastniki živali nimajo ustreznega prevoza ali časa, da bi žival pripeljali do vas in po končanem varstvu prišli po njo?
– bi želeli izvajati prevoze hišnih živali za naročnika.
– ste morda aktivni na področju zaščite živali in potrebujete informacije, kako rešeno hišno žival prepelati iz druge države v Slovenijo.

KLJUČNA NALOGA prevoznika hišnih živali je namreč ZAGOTOVITI DOBROBIT ŽIVALI v času njihovega prevoza od kraja odhoda do namembnega kraja in NE živalim vede ali nevede povzročati dodaten in/ali nepotreben stres, kateremu se je mogoče izogniti.

S pridobljenim zanjem na področju zahtev pri komercialnem prevozu hišnih živali se izognete tudi morebitnim prekrškom in sankcijam.

Vsebina delavnice:
– kako zagotoviti pet svoboščin hišnim živalim med njihovim prevozom?
– zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja na področju prevoza hišnih živali (nekomercialni in komercialni prevoz).
– izdaja dovoljenja za prevoznika hišnih živali TIP1, TIP2: Kdaj potrebujem dovoljenje?
– katere pogoje moram izpolnjevat, da pridobim dovoljenje? Kako dolgo in v katerih državah je dovoljenje veljavno?
– potrebujem kakšno posebno usposobljenost za voznika in spremno osebo pri komercialnem prevozu hišnih živali?
– splošni pogoji pri prevozu hišnih živali.
– kdaj je hišna žival primerna in kdaj ni primerna za prevoz?
– ustrezen in neustrezen prevoz hišnih živali.
– zahteve glede namestitvenih mest za hišne živali v prevoznem sredstvu.
– zahteve glede hranjenja, pitja in počitka hišnih živali med prevozom.
– prevozna dokumentacija pri komercialnem prevozu hišnih živali.
– zahteve pri prevozu hišnih živali v komercialni namen med državami članicami EU in med tretjimi državami.
– čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev in opreme pri prevozu hišnih živali.
– priporočila glede preverjanja zdravstvenega stanja živali pred prevozom in ob oddaji v namembnem kraju.
– zahteve glede označitve in veljavnega ID dokumenta pri komercialnem prevozu hišnih živali.
– prevoz hišnih živali in stres.


Prijazno vabljeni.
Veselimo se srečanja!

Naše reference:
Delavnico bo izvedla Simona Šalej, univ. dipl. biologinja, avtorica in soavtorica programa, gradiv in predavateljica v programih:
– Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živali (UR.L. št. 51/09 in 89/14).
– Usposabljanja voznikov in oskrbnikov pri prevozu živih živali skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) 1/2005 o zaščiti živali med prevozom.
– Delavnice prve pomoči za hišne živali