OGLED CPU – ja, 30.6.2021, Ljubljana

♻️ PREDSTAVITEV TRAJNOSTNE PONOVNE UPORABE IZDELKOV

Udeleženvem IC Geoss z Litije, ki so vključeni v program Socialne aktivacije » Točka SODELOVANJA«, smo predstavili trajnostno in ponovno rabo izdelkov.

Obiskali smo tudi Center ponovne uporabe na Povšetovi Ljubljani. Povabili so nas je, da v CPU oddamo izdelke, ki so še uporabni, vendar jih ne potrebujemo več (oblačila, nakit, oprema za dom, pohištvo, otroška oprema, čevlji, modni dodatki, oprema za vrt, računalniška oprema,…).

Izdelke bodo nato očistili, razkužili, po potrebi popravili in pripravili za ponovno uporabo in prodajo po simbolični ceni v njihovi zeleni trgovini.

Z nakupom izdelkov v trgovini CPU varčujemo z naravnimi viri, podpiramo »zelena« delovna mesta (pogosto socialno ogroženih skupin) in nenazadnje privarčujemo denar.Udeležencem je bila predstavljena tudi možnost prostovoljskega dela v centrih CPU po Sloveniji.

Program SA “Točka SODELOVANJA” je namenjen brezposelnim osebam, ki želijo nadgraditi svoje funkcionalne, socialne in delovne kompetence, posebej še osebam, ki se v svojem življenju soočajo z različnimi ovirami, ki jim otežujejo vstop na trg dela.

Hvala IC Geoss za povabilo in možnost izvedbe izkustvenega ogleda, udeležencem pa za aktivno sodelovanje.

Opolnomočeni z novimi znanji in izkušnjami smo se ob zaključku strinjali, da izdelkov, ki je ne potrebujemo več in so še uporabni ne bomo odlagali v smeti.

Center CPU bomo pa prav gotovo še obiskali.