TRAJNOSTNO PODJETNIŠTVO IN KROŽNO GOSPODARSTVO kot priložnost za ZELENO PREOBRAZBO – delavnice, oktober 2020

V oktobru 2020 z udeleženci programa Socialne aktivacije Izobraževalnega centra iz Litije raziskovali možnosti, inovativne ideje in priložnosti zaposlitve ali morda celo samostojne podjetniške dejavnosti, ki podpirajo trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo.

Spoznali smo, da je COVID-19 kriza morda pravi trenutek za »zeleno preobrazbo«, da se poglobimo sami vase in iščemo učinkovite trajnostne rešitve za zaposlitev in s tem hkrati rešimo tudi okoljsko krizo.

Ker pa je najpomembnejše, da vedno pričnemo pri sebi, smo bili zelo konkretni in smo individualno raziskovali in predstavljali primere dobrih praks in poslovne ideje s področij: trajnostna pridelava in predelava hrane v konceptu samooskrbe; odgovorni eko turizem; zbiranje, ponovna raba in recikliranje odpadkov .

Program Socialna aktivacija je namenjen brezposelnim osebam za osebnostno rast, ustvarjanje novih socialnih stikov, za nadgradnjo funkcionalnih veščin. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Hvala IC Geoss za povabilo k sodelovanju in super organizacijo, ki nam je omogočila upoštevanje vseh NIJZ pravil.

Hvala udeležencem za aktivno udeležbo – čas je kar prehitro minil, tako da bomo temo nadaljevali še v prihodnji delavnic