Kdo sem? Kakšne so moje vrednote? Zdrav življenjski slog, 7. in 9. julij 2020

Z udeleženci IC Geoss d.o.o. iz Litije, vključene v Projekt Točka So DELOVANJA, smo spoznavali in razpravljali o vrednotah, o pomenu prevzemanja lastne odgovornosti za svoje počutje, uspeh, zdravje in počutje oseb, s katerimi smo v odnosih.

Namen delavnic je bil prepoznati dobre in omejujoče vedenjske vzorce, razvijati pozitivno mišljenje, kar nam bo v teh trenutnih časih, ko se dnevno soočamo z negotovostjo, prineslo največ.
Prevzemanje lastne odgovornosti ter konstruktiven pristop k življenjskemu slogu je zelo pomemben dejavnik krepitve imunskega sistema.
Strah, negotovost in nezdrave življenjske navade nam namreč lahko naredijo več škode kot sam virus.

Veselimo se že skupnega srečanja v avgustu, ko bomo spoznavali alerogene rastline v našem okolju.

Hvala IC Geoss za povabilo k sodelovanju ter vso skrb pri organizaciji delavnic, ki so nam omogočale upoštevanje priporočil NIJZ.

Udeležba v programu je bila za udeležence brezplačna. Projekt Točka So DELOVANJA se izvaja v okviru specifičnega cilja Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela (Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020).