ISLA – udeležili smo se mednarodnih konferenc

ISLA – mednarodni projekt – Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities (Celostni pristop k izmenjavi znanja o sistemih socialnega vključevanja priseljencev in vloga lokalnih organov EU)

Decembra v Šibeniku, HR in predhodno v mesecu septembru 2019 v mestu Guimarães na Portugalskem smo bili povabljeni k udeležbi na mednarodni konferenci v okviru projekta ISLA.

Preprosto je reči, da sem toleranten do drugačnosti. Vendar dejansko sprejeti drugačnost, pomeni sprejeti njihovo kulturo, vrednote, strahove, želje, upe, sanje. Za to pa so potrebne veščine in informiranost posameznikov, lokalnih skupnosti in institucij. Na konferencah smo spoznali nove inovativne načine spodbujanja in razvoja komunikacije med migranti in prebivalci države gostiteljice ter o pomenu vloge lokalnih skupnosti pri tem vprašanju.

Projekt je financiran s programom »Europe for Citizens«.

Projektni partnerji so iz Italije, Portugalske, Hrvaške in Slovenije (IC Geoss d.o.o.).