junij 2019 – delavnice Podjetništvo in trajnostno gospodarstvo

V mesecu juniju smo z udeleženci IC Geoss iz Litije uspešno in izvedli interaktivne delavnice na temo trajnostnega podjetništva. Aktivnosti so bile izvedene v okviru projekta TPK 2018-2022 – Korak – in so bile za udeležence brezplačne (sofinancirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada).

Delavnice so bile izvedene po vsebinskih sklopih:

 • trajnostna pridelava hrane kot podjetniška priložnost v konceptu samooskrbe.
 • odgovorni eko turizem.
 • zbiranje in recikliranje odpadkov kot podjetniška priložnost.

Način izvedbe delavnic:

 • predstavitev teoretičnih osnov v obliki predavanj v učilnici.
 • debata, pogovor, razprava – čimveč lastnih idej in pobud udeležencev.
 • predstavitve primerov dobrih praks (Slomo – društvo za trajnostni trazvoj Sava).
 • strokovne terenske ekskurzije (CPU – Center ponovne uporabe v Ljubljani, kmetija Vrhivšek Frankolovo, zavod Konopko).

Cilj delavnic:

 • izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih za reševanje poklicnih (in tudi osebnih) izzivov na področju trajnostnega podjetništva.
 • ozaveščanje posameznika in s tem krepitev njegove zavesti in odgovornosti za varovanje okolja.
 • vzpodbujanje posameznika za spreminjanje lastnih vrednot, ki mu omogočajo prepoznati v trajnostni rabi virov možnost poklica oz. podjetniško idejo.
 • motivirati posameznika, da v okolju prepozna ekološke izzive.

Polni novih znanj in izkušenj smo zaključili delavnice in vsi smo bili enotni, da so trajnostni izzivi v okolju tema, katero bi bilo smiselno vključiti še v prihodnja izobraževanja – vključno z najrazličnejšimi oblikami samoizobraževanja vsakega posameznika.