22.3.2019 v Šentjurju pri Celju, Tečaj – usposabljanje za prevoz živih živali

Predavanje: petek, 22.3.2019
Pisni izpit: petek, 29.3.2019
Kotizacija: 110€.
V skladu s 1. točko 94.člena Zakona o davku na dodano vrednost, se DDV ne obračuna.

Kje: Mestni trg 10, Šentjur pri Celju
Informacije: 041 798 731, simona@salej.net,
Način prijave: pošljete nam izpolnjeno in podpisano prijavnico.

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-117/2018(4) z dne 31.5.2018) izvajamo redna in obnovitvena usposabljanja s preizkusom znanja za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (“KARTICA ”).
Usposabljanje je izvedeno skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005, ki ureja področje zaščite živali med prevozom in postopke povezane z njimi. Skladno s to uredbo mora voznik ali spremna oseba v cestnem vozilu, ki prevaža domače kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče ali piščance, imeti veljavno potrdilo o usposobljenosti, ki ga pridobi na podlagi opravljenega usposabljanja s preizkusom znanja.
Program se izvede v dveh dneh: usposabljanje + pisni preizkus znanja.
Vso potrebno gradivo udeleženci prejmejo na predavanjih.

V ceno je vključeno: udeležba na usposabljanju, izpit, gradiva, potrdilo o opravljenem preizkusu (“kartica”), ki ga prejmejo vsi, ki uspešno opravijo izpit.

Voznikom in spremnim osebam na praktičnih primerih:
– predstavimo gospodarsko korist, katero jim bo prineslo dobro počutje živali med prevozom (boljša kakovost mesa, manj bolezni in poginov živali med prevozom, manj glob in kazni) in
– pojasnimo zakonodajo na področju zaščite živali, da lažje in pravilneje pripravijo dokumentacijo, ki mora spremljati živali med kratkimi in dolgimi vožnjami (kdaj zadostuje le »kartica«, kdaj je potrebno dovoljenje TIP 1, TIP2, spremni dokument, izjava o prevozu, dnevnik vožnje, veterinarska napotnica, izjava o prehranski varnosti…)

Posamezniki, ki so že opravljali izpit, vendar pred sprejetjem Uredbe Sveta (ES) pred letom 2005 – opravljajo obnovitveni tečaj (samo usposabljanje brez izpita). Cena obnovitvenega tečaja znaša 80,00 EUR.

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNI OBRAZEC: Prijavni obrazec – Tečaj za voznike in spremne osebe pri prevozu živih živali