2.2.2019 v Celju, Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali

Spoštovani,

Prijave so obvezne, ker je število mest omejeno.

Vabljeni na usposabljanje s preizkusom znanja za oskrbnike hišnih živali.
Kdaj: 2. februar 2019.

Kje: Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje.
Kotizacija: 79€.

Informacije: simona@salej.net, 041 798 731.

Na podlagi odobrenega programa in izdane odločbe UVHVVR št. U3440-127/2018/5 izvajamo usposabljanje za pridobitev Potrdila o opravljenem usposabljanju in preizkusu znanja o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali.

Skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živalih (UL RS, št. 51/09, 89/14) morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter organizatorji razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali, takšno število oskrbnikov, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba. Oskrbnik mora imeti veljavno potrdilo o opravljenem Usposabljanju in preizkusu znanja o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali.

Na predavanju vam bomo predstavili vsebine:
– tehnične in upravne vidike zakonodaje s področja zaščite živali in varstva živali prosto živečih vrst,
– fiziologijo živali – potrebe po vodi in hrani, obnašanje živali in koncept stresa,
– oskrbo in rokovanje hišnih živali invazivnih tujerodnih živalskih vrst,
– praktične vidike ravnanja s hišnimi živalmi,
– skrb za hišne živali v nujnih primerih,
– varnost osebja, ki ravna s hišnimi živalmi (zoonoze).
Po izvedenem usposabljanju se izvede enourni pisni preizkus znanja. Vsi udeleženci, ki opravijo preizkus znanja pridobijo potrdilo o opravljenem usposabljanju z veljavnostjo 5 let.

Izpolnjeno prijavnico pošljete na: Razpis.si, Obrtna cesta 54, 3000 Celje.

V ceno usposabljanja je vključeno: udeležba na usposabljanju, izpit, vso potrebno gradivo, potrdilo o opravljenem preizkusu, ki ga prejmejo vsi, ki uspešno opravijo izpit.

Prijavni obrazec: OBRAZEC-ZA-PRIJAVO-NA-USPOSABLJANJE-ZA-OSKRBNIKA-HIŠNIH-ŽIVALI-1-6 (9)
Več o usposabljanju: Vabilo, Usposabljanje in izpit za oskrbnike hišnih živali

Vljudno vabljeni!