Naravoslovne delavnice za učence osnovnih šol “ODGOVORNOST ZA DOBROBIT ŽIVALI”

” Napredek in moralni razvoj naroda lahko izmerimo z njegovim odnosom do živali.” (M. Ghandi)

Spoštovani učitelji/učiteljice in učenci/ke,

Pripravili smo program naravoslovnih delavnic s katerimi želimo učence/ke osnovnih šol ozavestiti o pomenu odgovornega ravnanja do živali, kako lahko s svojim lastnim delom prispevajo k njihovemu boljšemu počutju in kako lahko prenašajo svoje znanje med prijatelje in sorodnike.

Vsi smo na nek način ves čas v stiku z živalmi in zato menimo, da bi tovrstno izobraževanje bilo potrebno čim pogosteje vključiti v redno izobraževanje. Pridobljena znanja in informacije znatno pripomorejo k izvajanju obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje na področju zaščite živali v vsakdanjem življenju. Odgovorno lastništvo hišnih živali doprinese tudi boljši odnos do soljudi in vse žive in nežive narave. Učenec/ka namreč s tem razvija vrednote, kot so predanost in skrb za živo bitje ter spoznava osnovne državljanske dolžnosti.

Z vpeljavo tovrstnih vsebin šola ne le poučuje o živalih, temveč učenke/učence vzpodbuja, da razmišljajo o pravilnostih lastnih dejanj in razvijajo odgovornost, da sami odgovorno in pravilno poskrbijo za svojo žival.

Vsebine s področja dobrobitiživali (dobro bivanje/animal welfare) so otrokom blizu in zanimive. Za osnovnošolce imamo pripravljene delavnice treh vsebinskih sklopov. Vsak sklop se izvede v 60-ih minutah. Po končani delavnici smo učencem še na razpolago nadalnjih 45 minut za vprašanja, pojasnila, debato.

Delavnice so odlična dopolnitev izobraževalnim ciljem naravoslovnih in družboslovnih predmetov (spoznavanje narave, biologija, psihologija, državljanska vzgoja, etika, zdravstvena vzgoja) v vseh devetih razredih osnovne šole. Dobrobit živali jim predstavimo na osnovi znanstvenih dognanj in ne na podlagi »pogosto lažnih« dezinformacij na spletu.

Namen naravoslovnih delavnic:
– živali niso igrače -spodbujati spoštovanje do živali ter razviti občutek predanosti in odgovornosti, da za živali poskrbimo skladno z njenimi potrebami (hrana, oskrba, namestitev, rokovanje, dokumentacija) in da živali omogočimo njeno naravno vedenje,
– seznaniti učence/ke (njihovi starosti primerno) o osnovnih zakonskih obveznostih, ki jih morajo izpolnjevati, če imajo doma hišnega ljubljenčka,
– krepiti zavedanje kdaj in zakaj žival trpi in s tem spodbujati prijazno ravnanje z živalmi – spoznati pojme mučenje, nevaren pes, zanemarjenje, zapustitev živali, neodgovorno lastništvo,
– predstaviti učencem/kam pet svoboščin živali, na katerih temelji sodobno razumevanje dobrobiti živali,
– primerno izražanje pri stiku s hišnimi živalmi (brez žaljivk, poniževanja, počlovečenja, podcenjevanja), s čemer učenec/ka razvija primeren komunikacijski odnos z žvaljo,
– predstaviti pojme; rejna žival, hišna žival, prostoživeče živali, divje živali ,lastnik živali, oskrbnik živali, posvojitelj živali,
– predstaviti pomen društev za zaščito živali, zavetišč in zatočišč za živali, Upravo za vrano hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, pomen prostovoljstva,
– predstaviti dobrobit hišnih živali, ki bivajo v osnovnih šolah,
– seznaniti učence/ke z možnostmi okužb in poškodb pri rokovanju s hišnimi živalmi,
– seznaniti učence/ke z boleznimi, ki jih lahko prenašajo hišne živali.

Program je zasnovan kot interaktivno praktično izkustveno učenje.
Vsebino in izvedbo je možno prilagoditi predhodno izraženim željam šole oz. učencev/učenk (glede na vrsto hišnih živali, ki jih obravnavamo, trajnaje, lokacija izvedbe,…)
Na ta način je možno utrditi in povezati znanje, ki so ga učenci/ke, že pridobili pri različnih predmetih in ga nadgraditi v praktičnih primerih iz njihovega vsakdanjega življenja in oskrbe živali v domačem in šolskem okolju. Predlagamo, da obravnavamo teme, ki so učencem/kam blizu in se nanašajo na živali, s katerimi so največ v stiku (njihovi hišni ljubljenčki; živali, ki bivajo v njihovi šoli).

Informacije in prijava: 041 798 731, info@razpis.si