19.10.2018, usposobili smo novo skupino voznikov in oskrbnikov za prevoz živih živali

V petek, 19.10.2018 smo izvedli usposabljanje za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali v Šentjurju pri Celju. Nova številna skupina voznikov in oskrbnikov, ki prevažajo žive živali (kopitarje, domače govedo, ovce, koze, prašiče, perutnino) je pridobila poglobljeno znanje o veljavni zakonodaji na področju zaščite živali med prevozom ter na praktičnih primerih spoznala, kdaj pri prevozu živih živali potrebujejo »samo kartico«, kdaj dovoljenje TIP 1 ali TIP 2.
Doktorja veterinarske medicine sta jim na osnovi primerov iz vsakodnevne prakse predstavila nudenje prve pomoči živalim med prevozom, pravilen princip rokovanja z živalmi od natovarjanja do raztovarjanja in varnost osebja, ki je vključeno v transport živih živali.

Udeleženci in predavatelji smo izmenjali mnenja in poglede na povsem konkretne in pereče situacije pri prevozu živih živali ter pripravili nekaj pobud, ki jih bomo posredovali ustreznim organom v skupni želji, da bi bilo živalim zagotovljeno dobro počutje med prevozom in da bi jim bilo prihranjeno vsakršno nepotrebno trpljenje, s čemer bodo prevozniki živali sami sebi zagotovili tudi veliko gospodarsko korist.
Udeležencem želimo veliko uspeha pri opravljanju preizkusa znanja v petek, 26.10.2018. Vsi, ki bodo preizkus uspešno opravili bodo pridobili Potrdilo za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali skladno z Uredbo 1/2005, člen 17(2) – z veljavnostjo do preklica v državah EU.

Naslednji termin usposabljanja za oskrbnike hišnih živali načrtujemo 7.12.2018.
Prijave in informacije: 041 798 731, simona@salej.net.