Utrinki iz izvedenega Usposabljanja za oskrbnike hišnih živali v soboto, 9.6.2018

V prijetnem vzdušju smo udeležencem predstavili aktualne teme zakonodaje s področja zaščite živali in varstva prostoživečih vrst, osnovne fiziološke potrebe in koncept stresa pri hišnih živalih, pomen varnosti in skrb za lastno zdravje pri delu s hišnimi živalmi. Predavatelj g. Edvard Kruder, dr. vet.medicine je praktično prikazal način nudenje prve pomoči hišnim živalim v primeru bolezni in poškodb ter načine pravilnega rokovanja. Po opravljenem preizkusu znanja so udeleženci prejeli Potrdilo o prehrani, negi in vedenju hišnih živali z veljavnostjo 5 let. Dogodek je bil namenjen tudi izmenjavi mnenj in perečih tem s področja zaščite in dobrobiti hišnih živali pri nas in po svetu.