naše aktivnosti

ZA DOBROBIT ŽIVALI
Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali
Usposabljanje za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali
Osnovno in obnovitveno usposabljanje za pridobitev potrdila o uspososobljenosti skladno z zaščito živali pri usmrtitvi
Delavnica Varstvo, oskrba in prevoz hišnih živali kot dejavnost

ZA DOBROBIT LJUDI – DELAVNICE:
Zdrav življenjski slog
Primarna funkcionalnost telesa za boljše počutje in večjo delovno strorilnost
Pravilna telesna drža kot osnova vseh gibanj
Razvoj naravnih oblik gibanja za vsakdanja opravila
Trajnostno podjetništvo

Usposabljanje in izpit za oskrbnike hišnih živali

Kdaj: 14. november 2020 – ODPOVEDANO –  zaradi varnostnih zahtev vezanih na COVID-19.
Kje: Celje

Nadomsetni termin objavimo naknadno.

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno in podpisano prijavnico.

Prijavnica: Prijavni obrazec – oskrbnik hišnih živali

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno zaradi varnostnih zahtev NIJZ in pristojnega ministrstva (za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2).

Cena usposabljanja: 89€
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-127/2018/5) izvajamo Usposabljanje s preizkusom znanja za oskrbnike hišnih živali, s čemer udeleženci pridobijo potrdilo o usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali z veljavnostjo 5 let.
Skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živalih (UL RS, št. 51/09, 89/14) morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter so organizatorji razstav, tekmovanj, in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali takšno število oskrbnikov hišnih živali z veljavnim potrdilom, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Prijazno vabljeni!

Krava mlekarica

Tečaj in izpit za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali

Načrtovan termin:
–  ponedeljek, 7.12. 2020 – predavanje
–  torek, 15.12.2020 – izpit

Kje: Prvačina

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno in podpisano prijavnico.
Prijavnica: Prijavni obrazec – voznik in oskrbnik živih živali

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno zaradi varnostnih zahtev za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2. V primeru, da sprejeti vladni ukrepi vezani na COVID-19 izvedbe tečaja ne bodo dopuščali, bomo usposabljanje izvedli takoj, ko bo mogoče in vas o nadomestnem terminu tudi obvestili.

Cena osnovnega usposabljanja: 110€
Cena obnovitvenega usposabljanja: 80€
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-187/2019/3) izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja s preizkusom znanja za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (“kartica”) – skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi.

Potrdilo (“kartica”) je izpisana v slovenskem in angleškem jeziku.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Veseli bomo, če nas boste kontaktirali tudi le v primeru, da potrebujete  informacije v zvezi z načinom, zahtevami, fiziološkimi potrebami živali,… ki zagotavljajo njihovo dobro počutje med prevozom!

Prijazno vabljeni!

USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA skladno z 21. čl. UREDBE (ES) O ZAŠČITI ŽIVALI PRI USMRTITVI

USPOSABLJANJE ZA “KLAVNIČARJE” 

Kdaj:
– 28. januar 2021 – predavanje (osnovno, obnovitveno usposabljanje)
– 4. februar 2021 ob 10h – pisni izpit osnovnega usposabljanja

Kje: Šentjur pri Celju

Predpriijave so nujne, ker je število mest omejeno zaradi varnostnih zahtev NIJZ in pristojnega ministrstva (za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2).

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba UVHVVR št U3440-237/2019/3) izvajamo osnovno in obnovitveno usposabljanje »ZAŠČITA IN DOBROBIT ŽIVALI PRI USMRTITVI« za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi.

Za informacije in prijave smo vam na razpolago tudi na: 041 798 731, info@razpis.si

Prijazno vabljeni!

AKTUALNO