DELUJEMO V SLUŽBI NARAVE ZA DOBRO POČUTJE LJUDI IN ŽIVALI

O nas

Smo tim z obilico svežih idej in delovnega elana. Naše sodelovanje bo temeljilo na medsebojnem zaupanju, prilagojeno vašim potrebam, izvedeno v predvidenem roku – v skupno zadovoljstvo in korist.

Izvajamo izobraževanja, ki bogatijo posameznika in družbo ter promovirajo odgovorno ravnanje do nežive in žive narave v konceptu načel trajnostnega razvoja v vsakdanjem življenju in delovni praksi. Imetnike živali vzpodbujamo, da s svojim delovanjem prispevajo k izboljšanju dobrobiti živali v delovnem in domačem okolju, da prenašajo ta znanja v svoje okolje, skrbijo za dobro počutje živali ter za boljšo kvaliteto opravljenih storitev oskrbe živali v dejavnostih, ki vključujejo žival in s tem pozitivno spreminjajo odnos ljudi do živali. Dobrobit živali predstavljamo kot pomemben faktor tudi z vidika zdravja in varnosti ljudi.

Etično in odgovorno ravnanje z živalmi je naš cilj, ki upošteva dejstvo, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino.

Usposabljanje in izpit za oskrbnike hišnih živali

Kdaj: sobota, 1.2.2020 ob 9h – prijave potekajo.

Kje: Žalec, Arnovski gozd 

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno in podpisano prijavnico.

Prijavnica: Prijavni obrazec – Oskrbnik hišnih živali
Prijave so nujne, ker je število mest omejeno.

Cena usposabljanja: 79€
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-127/2018/5) izvajamo Usposabljanje s preizkusom znanja za oskrbnike hišnih živali, s čemer udeleženci pridobijo potrdilo o usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali z veljavnostjo 5 let.
Skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živalih (UL RS, št. 51/09, 89/14) morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter so organizatorji razstav, tekmovanj, in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali takšno število oskrbnikov hišnih živali z veljavnim potrdilom, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba.

Za vse informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, simona@salej.net.

Prijazno vabljeni!

Krava mlekarica

Izobraževanje in izpit za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali

Kdaj:

 6. december 2019 predavanje – prijave potekajo
13. december 2019
– izpit

Kje: Mestni trg 10, Šentjur pri Celju

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno in podpisano prijavnico.
Prijavnica: Obrazec za prijavo na Usposabljanje za voznike živih živali
Prijave so nujne, ker je število mest omejeno.

Cena osnovnega usposabljanja: 110€
Cena obnovitvenega usposabljanja: 80€
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-187/2019/3) izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja s preizkusom znanja za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (“kartica”) – skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi.

Potrdilo (“kartica”) je izpisana v slovenskem in angleškem jeziku.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, simona@salej.net

Veseli bomo, če nas boste kontaktirali tudi le v primeru, da potrebujete  informacije v zvezi z načinom, zahtevami, fiziološkimi potrebami živali,… ki zagotavljajo njihovo dobro počutje med prevozom! Na vaša vprašanja bomo odgovarjali tudi med poletnimi meseci.

Prijazno vabljeni!

Varstvo in oskrba hišnih živali kot dejavnost

Kdaj: april 2020 – prijave potekajo

Kje: Žalec, Arnovski gozd

Način prijave:

Cena: 25€
(DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1)

Hišni ljubljenčki (hišne živali) potrebujejo za dobro počutje bližino človeka, veliko gibanja in igre, česar jim njihovi lastniki v današnjem hitrem tempu sami vsak dan težko zagotovimo. Zato je varstvo in oskrba hišnih živali eden izmed najbolj perspektivnih poklicev in je sanjska služba za vse, ki imamo radi živali.

Delavnica je namenjena vsem, ki razmišljate, da bi svojo ljubezen do živali uresničili na samostojni podjetniški poti (hotel za hišne živali) ali morda samo kot dodaten zaslužek v obliki sprehajanja, varstva in oskrbe hišnih živali in potrebujete informacije glede zahtevanih pogojev in obveznosti za opravljanje dejavnosti.

 Vsebina delavnice:
– način registracije dejavnosti sprehajanja, varstva in oskrbe hišnih živali,
– zakonska določila – prostorski pogoji,
– zakonska določila – kadrovski pogoji (izobrazba/usposobljenost),
– vodenje zahtevane dokumentacije in evidenc,
– pravice in dolžnostih lastnika hišne živali in izvajalca varstva in oskrbe,
– predpisane globe – inšpekcijski nadzor,
– zahteve pri izvedbi nekomercialnega in komercialnega prevoza hišnih živali,
– katera žival je hišna žival,
– kako zagotoviti dobrobit hišne živali v varstvu (pes, maček, živali prostoživečih vrst, živali invazivnih tujerodnih živalskih vrst v varstvu),
– varnost osebja, ki ravna s hišno živaljo v času varstva in oskrbe (zoonoze),
– prednostih in pasteh dejavnosti varstva in nege hišnih živali.
– prva pomoč hišnim živalim (strupene rasline, strupene živali, strupena živila).
– okužbe – zoonoze.

Prijazno vabljeni!

AKTUALNO