naše aktivnosti

ZA DOBROBIT ŽIVALI
Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali (Pravilnik o zaščiti hišnih živali)
Usposabljanje za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (Uredba Sveta (ES) št.1/2005)
Osnovno in obnovitveno usposabljanje za klavničarje (Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009)
Delavnica Varstvo, oskrba in prevoz hišnih živali kot dejavnost
Prva pomoč za hišne živali

ZA DOBROBIT LJUDI
Zdrav življenjski slog
Primarna funkcionalnost telesa za boljše počutje in večjo delovno strorilnost
Pravilna telesna drža kot osnova vseh gibanj
Razvoj naravnih oblik gibanja za vsakdanja opravila
Trajnostno podjetništvo

Usposabljanje in izpit za oskrbnike hišnih živali

Kdaj: sobota,13.2.2021
Kje: on – line

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno in podpisano prijavnico.

Prijavnica: Prijavni obrazec – oskrbnik hišnih živali

Cena usposabljanja: 89€
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-127/2018/5) izvajamo Usposabljanje s preizkusom znanja za oskrbnike hišnih živali, s čemer udeleženci pridobijo potrdilo o usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali z veljavnostjo 5 let.
Skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živalih (UL RS, št. 51/09, 89/14) morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter so organizatorji razstav, tekmovanj, in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali takšno število oskrbnikov hišnih živali z veljavnim potrdilom, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba.

Pridobljeno znanje je koristno tudi za vse, ki smo v kakršnem koli drugem odnosu z živalmi:
– vzreditelji,
– sprehajalci hišnih živali,
– društva za zaščito živali,
– pasje šole,
– prodaja opreme in hrane za hišne živali,
– zavetišča za zapuščene živali,
– aktivisti na področju zaščite živali,
– nega in oskrba bolnih živali,
– saloni za hišne živali,
– odgovorni skrbniki hišnih živali.

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno zaradi varnostnih zahtev za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2. V primeru, da sprejeti vladni ukrepi vezani na COVID-19 izvedbe tečaja ne bodo dopuščali, bomo usposabljanje izvedli takoj, ko bo mogoče in vas o nadomestnem terminu tudi obvestili.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Prijazno vabljeni!

Krava mlekarica

Tečaj in izpit za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali

 1. termin:
  –  sreda, 3.2.2021 – skupina je polna (prijave niso več mogoče)
  Kje:  ON-LINE (spletna izvedba), 
 2. termin:
  –  sreda, 24.2.2021 – predavanje 
  Kje: Šentjur pri Celju oz. ON-LINE (spletna izvedba), če fizična izvedba ne bo mogoča. V primeru on – line izvedbe boste gradivo prejeli po pošti.
 3.  termin
  – petek, 19.3.2021- predavanje
  Kje: Šentjur pri Celju oz. ON-LINE (spletna izvedba), če fizična izvedba ne bo mogoča. V primeru on – line izvedbe boste gradivo prejeli po pošti.

     4. termin:
        –  petek, 21.5.2021 – predavanje
         Kje: Šentjur pri Celju

Za skupino več kot 20 udeležencev je možna izvedba na izbrani lokaciji in v izbranem terminu (po predhodnem dogovoru).

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno in podpisano prijavnico.
Prijavnica: Prijavni obrazec – voznik in oskrbnik pri prevozu živih živali

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno zaradi varnostnih zahtev za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2. V primeru, da sprejeti vladni ukrepi vezani na COVID-19 izvedbe tečaja v fizični obliki ne bodo dopuščali, bomo usposabljanje izvedli v on – line (spletni verziji).

Cena osnovnega usposabljanja: 110€
Cena obnovitvenega usposabljanja: 80€
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-187/2019/3) izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja s preizkusom znanja za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (“kartica”) – skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi.

Po uspešno opravljenem usposabljanju pridobite potrdilo o usposobljenosti (“kartico”), ki  je izpisano v slovenskem in angleškem jeziku in je veljavno v državah članicah EU.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Veseli bomo, če nas boste kontaktirali tudi le v primeru, da potrebujete  informacije v zvezi z načinom, zahtevami, fiziološkimi potrebami živali,… ki zagotavljajo njihovo dobro počutje med prevozom!

Prijazno vabljeni!

USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA skladno z 21. čl. UREDBE (ES) O ZAŠČITI ŽIVALI PRI USMRTITVI

USPOSABLJANJE ZA “KLAVNIČARJE” 

Kdaj:
– 28. januar 2021 – predavanje (osnovno, obnovitveno usposabljanje)
– 4. februar 2021 ob 10h – pisni izpit osnovnega usposabljanja

Kje: Šentjur pri Celju oz. ON – LINE (spletna oblika), če v fizični obliki ne bo mogoče.

Predpriijave so nujne, ker je število mest omejeno zaradi varnostnih zahtev NIJZ in pristojnega ministrstva (za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2).

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba UVHVVR št U3440-237/2019/3) izvajamo osnovno in obnovitveno usposabljanje »ZAŠČITA IN DOBROBIT ŽIVALI PRI USMRTITVI« za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi.

Za informacije in prijave smo vam na razpolago tudi na: 041 798 731, info@razpis.si

Prijazno vabljeni!

AKTUALNO