naše aktivnosti

ZA DOBROBIT ŽIVALI
Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali (Pravilnik o zaščiti hišnih živali)
Usposabljanje za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (Uredba Sveta (ES) št.1/2005)
Osnovno in obnovitveno usposabljanje za klavničarje (Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009)
Delavnica Varstvo, oskrba in prevoz hišnih živali kot dejavnost
Prva pomoč za hišne živali

ZA DOBROBIT LJUDI
Zdrav življenjski slog
Primarna funkcionalnost telesa za boljše počutje in večjo delovno strorilnost
Pravilna telesna drža kot osnova vseh gibanj
Razvoj naravnih oblik gibanja za vsakdanja opravila
Trajnostno podjetništvo

USPOSABLJANJE ZA OSKRBNIKE HIŠNIH ŽIVALI

Termin: trenutno smo v postopku pridobitve nove odločbe za izvajanje usposabljanja s strani UVHVVR in načrtujemo termin izvedbe: 15. september 2023 od 11:45 do 19:00

Kje: udeleženci lahko izbirate med:
– online udeležbo
ali
– fizično udeležbo v predavalnici v Šentjurju pri Celju.

Opomnik: v primeru, da odločbe s strani UVHVVR do načrtovanega termina ne prejmemo, bomo usposabljanje izvedli takoj po prejemu le te.

Način prijave:
– prijave zbiramo na: 041 798 731, info@razpis.si
ali
– na naš naslov pošljete izpolnjen prijavni obrazec: Prijavni obrazec – oskrbnik hišnih živali

Cena na udeleženca: 89,00 EUR
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1. Navedena cena je končni znesek za plačilo.

Na podlagi Usposabljanja s preizkusom znanja za oskrbnike hišnih živali udeleženci pridobijo potrdilo o opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali za opravljanje dejavnosti:
– hotela za hišne živali,
– trgovine s hišnimi živalmi,
– organizacije razstav, prireditev in drugih dogodkov, kjer sodelujejo hišne živali.
(skladno s 15. in 16. členom Pravilnika o zaščiti hišnih živali).
Veljavnost potrdila: 5 let.
Vsebina usposabljanja:
– tehnični in upravni vidiki zakonodaje s področja zaščite živali in varstva prostoživečih vrst.
– fiziološke značilnosti hišnih živali, potrebe po hrani in vodi, obnašanje in koncept stresa.
– praktični vidiki ravnanja s hišnimi živalmi.
– skrb za hišne živali v nujnih primerih.
– varnost osebja, ki ravna z živalmi, zoonoze.
Program in predavatelje je potrdila UVHVVR.
Prijazno vabljeni, veselimo se srečanja!

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Prijazno vabljeni! Veselimo se srečanja.

TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZU ŽIVIH ŽIVALI

1. termin: 26. 5. 2023 – prijave potekajo
– v predavalnici v Šentjurju pri Celju
ali
– online

2. termin: 27. 10. 2023 – prijave potekajo
– v predavalnici v Šentjurju pri Celju
ali
– online

Izvedba tečaja je možna tudi v DODATNIH TERMINIH na izbranih lokacijah po predhodnem dogovoru.
Udeležba in izvedba je možna izključno v Sloveniji.

Način prijave:
– na tečaj se lahko prijavite na: info@razpis.si ali 041 798 731
ali
– pošljete na naš naslov izpolnjen prijavni obrazec: Prijavni obrazec – voznik živali

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno

Cena osnovnega usposabljanja za udeleženca: 110,00 EUR
Cena “obnovitvenega” usposabljanja za udeleženca: 80,00 EUR (za udeležence, ki so usposabljanje opravili pred letom 2005 – pred sprejetjem Uredbe 1/2005/ES).

DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1. Navedena cena je končni znesek za plačilo.

 Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U34402-154/2022/2) izvajamo usposabljanje za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali – skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi.

Po uspešno opravljenem usposabljanju pridobite potrdilo o usposobljenosti, ki  je izpisano v slovenskem in angleškem jeziku in je veljavno v državah članicah EU do preklica.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Izvedba je možna tudi na izbrani lokaciji in v izbranem terminu po predhodnem dogovoru).

Veseli bomo, če nas boste kontaktirali tudi le v primeru, da potrebujete  informacije v zvezi z načinom, zahtevami, fiziološkimi potrebami živali,… ki zagotavljajo njihovo dobro počutje med prevozom!

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si.

Prijazno vabljeni!

USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA skladno z 21. čl. UREDBE SVETA (ES) 1099/2009 O ZAŠČITI ŽIVALI PRI USMRTITVI

USPOSABLJANJE ZA “KLAVNIČARJE” 

Termin:
– 9. november 2023 – predavanje (osnovno, obnovitveno usposabljanje)
– termin izpita v roku 7 do 14 dni po predavanju

 

Kje:
– predavanje: izbirate lahko med Šentjur pri Celju ali online.

Izvedba delavnice je možna tudi v DODATNIH TERMINIH na izbranih lokacijah po predhodnem dogovoru.
Udeležba in izvedba je možna izključno v Sloveniji.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba UVHVVR št U3440-237/2019/3) izvajamo osnovno in obnovitveno usposabljanje »ZAŠČITA IN DOBROBIT ŽIVALI PRI USMRTITVI« za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi.

Način prijave:
–  na tečaj se lahko prijavite na:  info@razpis.si ali 041 798 731
ali
– na naš naslov pošljete prijavni obrazec:   Prijavnica  – tečaj za klavničarje

Program, ki obsega predavanje in pisni izpit, je namenjen usposabljanju osebja, ki izvaja usmrtitve živali in postopke povezane z usmrtitvami pri živalskih vrstah:
– domači prežvekovalci (govedo, ovce, koze)
– kopitarji
– prašiči
 
ZA METODE OMAMLJANJA:
– mehanske metode, razen strelne naprave s prostim projektilom
– s plinom
– z električnim tokom
 
ZA KLAVNE POSTOPKE:
– ravnanje z živalmi in skrb za živali pred omejitvijo premikanja.
– omejitve premikanja živali za namene omamljanja in usmrtitve.
– metode omamljanja.
– ocena učinkovitega omamljanja in izkrvavitev
 
KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?
– osebju za delo v mali ali veliki klavnici, ki usposabljanja za določeno vrsto živali, klavni postopek ali metodo omamljanja ŠE NI opravljalo,
– osebju za delo v mali ali v veliki klavnici, ki je osnovno usposabljanje že opravilo, vendar je preteklo, ker v predpisanem roku NI opravilo obnovitvenega usposabljanja.
 
Usposabljanje je primerno tudi za vse, ki izvajate zakole prašičev za zasebno domačo rabo in vse, ki vas področje zaščite živali pri zakolu zanima.
 
CENA: 149,00 EUR
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.  Navedena cena je končni znesek za plačilo.
 
Prijazno vabljeni!
 

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si.

Prijazno vabljeni!

AKTUALNO

OGLED CPU – ja, 30.6.2021, Ljubljana

PREDSTAVITEV TRAJNOSTNE PONOVNE UPORABE IZDELKOV Udeleženvem IC Geoss z Litije, ki so vključeni v program Socialne aktivacije » Točka SODELOVANJA«, smo predstavili trajnostno in ponovno rabo izdelkov. Obiskali smo tudi …