naše aktivnosti

ZA DOBROBIT ŽIVALI
Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali (Pravilnik o zaščiti hišnih živali)
Usposabljanje za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (Uredba Sveta (ES) št.1/2005)
Osnovno in obnovitveno usposabljanje za klavničarje (Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009)
Delavnica Varstvo, oskrba in prevoz hišnih živali kot dejavnost
Prva pomoč za hišne živali

ZA DOBROBIT LJUDI
Zdrav življenjski slog
Primarna funkcionalnost telesa za boljše počutje in večjo delovno strorilnost
Pravilna telesna drža kot osnova vseh gibanj
Razvoj naravnih oblik gibanja za vsakdanja opravila
Trajnostno podjetništvo

USPOSABLJANJE ZA OSKRBNIKE HIŠNIH ŽIVALI

Termin
–  12. november 2021 s pričetkom ob 12:00
– prijave potekajo

Kje: on – line ali v fizični obliki v predavalnici v Celju (obvezen PCT pogoj), odvisno od ukrepov vezanih na preprečitev širjenja COVID – 19.

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno prijavnico, ki je dostopna na naslednji povezavi:
Prijavnica – Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali

Cena usposabljanja za enega udeleženca:
89,00 EUR

DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-127/2018/5) izvajamo Usposabljanje s preizkusom znanja za oskrbnike hišnih živali, s čemer udeleženci pridobijo potrdilo o usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali z veljavnostjo 5 let.
Skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živalih (UL RS, št. 51/09, 89/14) morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter so organizatorji razstav, tekmovanj, in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali takšno število oskrbnikov hišnih živali z veljavnim potrdilom, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba.

Pridobljeno znanje je koristno tudi za vse, ki smo v kakršnem koli drugem odnosu z živalmi:
– vzreditelji,
– sprehajalci hišnih živali,
– društva za zaščito živali,
– pasje šole,
– prodaja opreme in hrane za hišne živali,
– zavetišča za zapuščene živali,
– aktivisti na področju zaščite živali,
– nega in oskrba bolnih živali,
– saloni za hišne živali,
– odgovorni skrbniki hišnih živali.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Prijazno vabljeni!

Krava mlekarica

TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZU ŽIVIH ŽIVALI

Termin 1
– 27. avgust 2021 ob 14:00 – prijave potekajo

Termin 2
– 22. oktober 2021 ob 14:00 – prijave potekajo

Termin 3
– 3. december 2021ob 14:00 – prijave potekajo

Kje: Tečaj bo potekal on – line ali v fizični obliki v predavalnici v Šentjurju pri Celju (obvezen PCT pogoj), odvisno od ukrepov vezanih na preprečitev širjenja COVID – 19.

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno prijavnico, ki je dostopna na naslednji povezavi:
Prijavni obrazec – Usposabljanje za voznike in oskrbnike pri prevozu živali

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno

Cena osnovnega usposabljanja za enega udeleženca: 110,00 EUR
Cena “obnovitvenega” usposabljanja za enega udeleženca: 80,00 EUR (za udeležence, ki so usposabljanje opravili pred letom 2005 – pred sprejetjem Uredbe 1/2005/ES).
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-187/2019/3) izvajamo usposabljanje za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali – skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi.

Po uspešno opravljenem usposabljanju pridobite potrdilo o usposobljenosti, ki  je izpisano v slovenskem in angleškem jeziku in je veljavno v državah članicah EU do preklica.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Vabilo: Usposabljanje za voznike in oskrbnike pri prevozu živali

Za skupino več kot 20 udeležencev je možna izvedba na izbrani lokaciji in v izbranem terminu (po predhodnem dogovoru), ko bodo varnostne razmere vezane na preprečitev širjenja COVID – 19  fizično izvedbo že dopuščale.

Veseli bomo, če nas boste kontaktirali tudi le v primeru, da potrebujete  informacije v zvezi z načinom, zahtevami, fiziološkimi potrebami živali,… ki zagotavljajo njihovo dobro počutje med prevozom!

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si.

Prijazno vabljeni!

USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA skladno z 21. čl. UREDBE SVETA (ES) 1099/2009 O ZAŠČITI ŽIVALI PRI USMRTITVI

USPOSABLJANJE ZA “KLAVNIČARJE” 

Termin:
– četrtek, 30. september 2021 – predavanje (osnovno, obnovitveno usposabljanje)

Kje: Šentjur pri Celju  (obvezen PCT pogoj)

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba UVHVVR št U3440-237/2019/3) izvajamo osnovno in obnovitveno usposabljanje »ZAŠČITA IN DOBROBIT ŽIVALI PRI USMRTITVI« za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi.

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si.

Prijazno vabljeni!

AKTUALNO

OGLED CPU – ja, 30.6.2021, Ljubljana

PREDSTAVITEV TRAJNOSTNE PONOVNE UPORABE IZDELKOV Udeleženvem IC Geoss z Litije, ki so vključeni v program Socialne aktivacije » Točka SODELOVANJA«, smo predstavili trajnostno in ponovno rabo izdelkov. Obiskali smo tudi …