DELUJEMO V SLUŽBI NARAVE ZA DOBRO POČUTJE LJUDI IN ŽIVALI

O nas

Smo tim z obilico svežih idej in delovnega elana. Naše sodelovanje bo temeljilo na medsebojnem zaupanju, prilagojeno vašim potrebam, izvedeno v predvidenem roku – v skupno zadovoljstvo in korist.

Izvajamo izobraževanja, ki bogatijo posameznika in družbo ter promovirajo odgovorno ravnanje do nežive in žive narave v konceptu načel trajnostnega razvoja v vsakdanjem življenju in delovni praksi. Imetnike živali vzpodbujamo, da s svojim delovanjem prispevajo k izboljšanju dobrobiti živali v delovnem in domačem okolju, da prenašajo ta znanja v svoje okolje, skrbijo za dobro počutje živali ter za boljšo kvaliteto opravljenih storitev oskrbe živali v dejavnostih, ki vključujejo žival in s tem pozitivno spreminjajo odnos ljudi do živali. Dobrobit živali predstavljamo kot pomemben faktor tudi z vidika zdravja in varnosti ljudi.

Etično in odgovorno ravnanje z živalmi je naš cilj, ki upošteva dejstvo, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino.

Usposabljanje in izpit za oskrbnike hišnih živali

Kdaj: sobota, 1.6.2019 – prijave potekajo.

Kje: Trnoveljska cesta 2, Celje

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-127/2018/5) izvajamo Usposabljanje s preizkusom znanja za oskrbnike hišnih živali, s čemer udeleženci pridobijo potrdilo o usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali z veljavnostjo 5 let.
Skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živalih (UL RS, št. 51/09, 89/14) morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter so organizatorji razstav, tekmovanj, in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali takšno število oskrbnikov hišnih živali z veljavnim potrdilom, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba.

Za vse informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, simona@salej.net.

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno.

Prijavni obrazec: Prijavni obrazec, 1.6.2019 – Oskrbnik hišnih živali

Cenik in potek: Vabilo in cenik – Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali.

Krava mlekarica

Usposabljanje in izpit za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali

Kdaj:
– petek, 17.5.2019 predavanje – prijave potekajo.
– ponedeljek, 27.5.2019 pisni preizkus znanja.

Kje: Mestni trg 10, Šentjur pri Celju

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-117/2018(4) z dne 31.5.2018) izvajamo redna in obnovitvena usposabljanja s preizkusom znanja za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (“kartica”).

Skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 morajo Potrdilo o usposobljenosti za voznike in spremne osebe pridobiti osebe, ki prevažajo naslednje živalske vrste: domače kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče ali perutnino, če so:
– osebe, ki prevažajo živali nad 65 km od kraja odhoda do namembnega kraja,
– kmetje, ki prevažajo živali nad 50 kilometrov od lastnega gospodarstva do namembnega kraja,
– prevozniki, ki prevažajo živali na kratkih vožnjah do 8 ur in
– prevozniki, ki prevažajo živali na dolgih vožnjah nad 8 ur vožnje.

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, simona@salej.net.

Cenik in potek: Vabilo in cenik Usposabljanja za prevoz živali, 17.5.2019

Prijavni obrazec: Prijavni obrazec – Tečaj za voznike in spremne osebe pri prevozu živih živali

Izdelava razpisnih dokumentacij, vodenje projektov in svetovanje

  • Celostna priprava in izdelava razpisne dokumentacije za domače in mednarodne razpise z individualnim pristopom do naročnika.
  • Iskanje primernih partnerstev, koordinacija odobrenih projektov.
  • Vodenje kakovosti odobrenih projektov.
  • Izdelava vmesnih in končnih poročil.
  • Svetovanje in usmerjanje pri izbiri najprimernejšega finančnega mehanizma / razpisa.
  • Idejna zasnova in razvoj projektne ideje.
  • Svetovanja na področju razpisov za samostojno in uspešno pridobitev subvencij fizičnim osebam, nevladnim organizacijam, podjetjem.
  • Organiziranja, promocija in koordinacija srečanj, dogodkov, konferenc.

DELOVNI TIM JE NAŠA PREDNOST
Pozitiven in individualen odnos ter medsebojno zaupanje omogočata snovanje rešitev za naročnikove konkretne izzive tudi v prihodnosti.

AKTUALNO