naše aktivnosti

ZA DOBROBIT ŽIVALI
Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali (Pravilnik o zaščiti hišnih živali)
Usposabljanje za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali (Uredba Sveta (ES) št.1/2005)
Osnovno in obnovitveno usposabljanje za klavničarje (Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009)
Delavnica Varstvo, oskrba in prevoz hišnih živali kot dejavnost
Prva pomoč za hišne živali

ZA DOBROBIT LJUDI
Zdrav življenjski slog
Primarna funkcionalnost telesa za boljše počutje in večjo delovno strorilnost
Pravilna telesna drža kot osnova vseh gibanj
Razvoj naravnih oblik gibanja za vsakdanja opravila
Trajnostno podjetništvo

USPOSABLJANJE ZA OSKRBNIKE HIŠNIH ŽIVALI

Termin
–  marec 2022
– prijave potekajo

Kje: udeleženci lahko izbirate med online ali fizičnio udeležbo v predavalnici v Šentjurju pri Celju (obvezen PCT pogoj).

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno prijavnico, ki je dostopna na naslednji povezavi: Prijavni obrazec – Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali

Cena usposabljanja za enega udeleženca:
89,00 EUR

DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-127/2018/5) izvajamo Usposabljanje s preizkusom znanja za oskrbnike hišnih živali, s čemer udeleženci pridobijo potrdilo o usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali z veljavnostjo 5 let.
Skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živalih (UL RS, št. 51/09, 89/14) morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter so organizatorji razstav, tekmovanj, in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali takšno število oskrbnikov hišnih živali z veljavnim potrdilom, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba.

Pridobljeno znanje je koristno tudi za vse, ki smo v kakršnem koli drugem odnosu z živalmi:
– vzreditelji,
– sprehajalci hišnih živali,
– društva za zaščito živali,
– pasje šole,
– prodaja opreme in hrane za hišne živali,
– zavetišča za zapuščene živali,
– aktivisti na področju zaščite živali,
– nega in oskrba bolnih živali,
– saloni za hišne živali,
– odgovorni skrbniki hišnih živali.

V primeru, da sprejeti ukrepi fizične izvedbe ne bodo dopuščali, bo usposabljanje izvedeno samo v online obliki.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Prijazno vabljeni!

Krava mlekarica

TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZU ŽIVIH ŽIVALI

Termin 
– februar 2022– prijave potekajo
Šentjur pri Celju (obvezen PCT pogoj) ali online

Način prijave: pošljete nam izpolnjeno prijavnico, ki je dostopna na naslednji povezavi:
Prijavni obrazec – voznik živali

Prijave so nujne, ker je število mest omejeno

Cena osnovnega usposabljanja za enega udeleženca: 110,00 EUR
Cena “obnovitvenega” usposabljanja za enega udeleženca: 80,00 EUR (za udeležence, ki so usposabljanje opravili pred letom 2005 – pred sprejetjem Uredbe 1/2005/ES).
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-187/2019/3) izvajamo usposabljanje za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali – skladno z zahtevami člena 17(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi.

Po uspešno opravljenem usposabljanju pridobite potrdilo o usposobljenosti, ki  je izpisano v slovenskem in angleškem jeziku in je veljavno v državah članicah EU do preklica.

Za informacije smo vam na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si

Za skupino več kot 20 udeležencev je možna izvedba na izbrani lokaciji in v izbranem terminu (po predhodnem dogovoru).

Veseli bomo, če nas boste kontaktirali tudi le v primeru, da potrebujete  informacije v zvezi z načinom, zahtevami, fiziološkimi potrebami živali,… ki zagotavljajo njihovo dobro počutje med prevozom!

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si.

Prijazno vabljeni!

USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA skladno z 21. čl. UREDBE SVETA (ES) 1099/2009 O ZAŠČITI ŽIVALI PRI USMRTITVI

USPOSABLJANJE ZA “KLAVNIČARJE” 

Termin:
– april 2022 – predavanje (osnovno, obnovitveno usposabljanje)

Kje:
– predavanje: izbirate lahko med Šentjur pri Celju  (obvezen PCT pogoj) in online
– izpit: termin in način izvedbe javimo na predavanju

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba UVHVVR št U3440-237/2019/3) izvajamo osnovno in obnovitveno usposabljanje »ZAŠČITA IN DOBROBIT ŽIVALI PRI USMRTITVI« za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi.

Program, ki obsega predavanje in pisni izpit, je namenjen usposabljanju osebja, ki izvaja usmrtitve živali in postopke povezane z usmrtitvami pri živalskih vrstah:
– domači prežvekovalci (govedo, ovce, koze)
– kopitarji
– prašiči
 
ZA METODE OMAMLJANJA:
– mehanske metode, razen strelne naprave s prostim projektilom
– s plinom
– z električnim tokom
 
ZA KLAVNE POSTOPKE:
– ravnanje z živalmi in skrb za živali pred omejitvijo premikanja.
– omejitve premikanja živali za namene omamljanja in usmrtitve.
– metode omamljanja.
– ocena učinkovitega omamljanja in izkrvavitev
 
KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?
– osebju za delo v mali ali veliki klavnici, ki usposabljanja za določeno vrsto živali, klavni postopek ali metodo omamljanja ŠE NI opravljalo,
– osebju za delo v mali ali v veliki klavnici, ki je osnovno usposabljanje že opravilo, vendar je preteklo, ker v predpisanem roku NI opravilo obnovitvenega usposabljanja.
 
Usposabljanje je primerno tudi za vse, ki izvajate zakole prašičev za zasebno domačo rabo in vse, ki vas področje zaščite živali pri zakolu zanima.
 
CENA: 149€
V skladu s 1. točko 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost se DDV ne obračuna.
 
Prijazno vabljeni!
 

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si.

Prijazno vabljeni!

AKTUALNO

OGLED CPU – ja, 30.6.2021, Ljubljana

PREDSTAVITEV TRAJNOSTNE PONOVNE UPORABE IZDELKOV Udeleženvem IC Geoss z Litije, ki so vključeni v program Socialne aktivacije » Točka SODELOVANJA«, smo predstavili trajnostno in ponovno rabo izdelkov. Obiskali smo tudi …